لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (24)
تالیف (41)
ترجمه (8)
تهران (49)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (49) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ایران: تاریخ، فرهنگ، هنر = Iran: history, culture, art
نويسنده:قمر آریان ؛ نويسنده:علی بلوکباشی ؛ نويسنده:مهری باقری - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات،مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 955 - 592 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 9 -639-422-964 انتخاب
2- نوروز: جشن نوزایی آفرینش
نويسنده:علی بلوکباشی - دفتر پژوهشهای فرهنگی - دیویی: 394.26830955 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1389 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 7 -14-5799-964 انتخاب
3- جزیره قشم: صدف ناشکافته خلیج فارس
نويسنده:علی بلوکباشی - دفتر پژوهشهای فرهنگی - دیویی: 955.7352 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 5 -43-6269-964 انتخاب
4- تعزیه‌خوانی: حدیث قدسی مصایب در نمایش آئینی
نويسنده:علی بلوکباشی - امیرکبیر - دیویی: 297.744 - 202 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1390 - 1000 نسخه - 49000 ریال - 3 -0983-00-964-978 انتخاب
5- در فرهنگ خود زیستن و به فرهنگ‌های دیگر نگریستن (سی گفتار درباره‌ی فرهنگ)
نويسنده:علی بلوکباشی - گل‌آذین - دیویی: 398.0955 - 612 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 1100 نسخه - 100000 ریال - 1 -32-7703-964-978 انتخاب
6- هفده مجلس شبیه‌خوانی: بخشی از متون تعزیه ننیز و رابر (تعزیه کرمان)
به‌اهتمام:مرید قنبری‌ننیز ؛ مقدمه:علی بلوکباشی - اطلاعات - دیویی: 8fa2.0512 - 682 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 1050 نسخه - 380000 ریال - 3 -982-423-964-978 انتخاب
7- قهوه‌خانه‌های ایران
نويسنده:علی بلوکباشی - دفتر پژوهشهای فرهنگی - دیویی: 955.0044 - 208 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 5000 نسخه - 14000 ریال - انتخاب
8- آشپز و آشپزخانه: پژوهشی انسان‌شناختی در تاریخ اجتماعی هنر آشپزی
نويسنده:علی بلوکباشی - فرهنگ جاوید - دیویی: 641.5 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 500 نسخه - 280000 ریال - 6 -34-6182-600-978 انتخاب
9- نخل‌گردانی: نمایش تمثیلی از جاودانگی حیات شهیدان
نويسنده:علی بلوکباشی - دفتر پژوهشهای فرهنگی - دیویی: 297.74 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 3000 نسخه - 9500 ریال - 4 -41-5799-964 انتخاب
10- جزیره قشم: صدف ناشکافته خلیج فارس
نويسنده:علی بلوکباشی - دفتر پژوهشهای فرهنگی - دیویی: 955.7352 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3300 نسخه - 4900 ریال - 5 -43-6269-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5