لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (1)
تالیف (7)
ترجمه (0)
تهران (6)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گزارش مطالعات و حمایت‌طلبی گروه علمی سلامت اجتماعی
نويسنده:سیدحسن امامی‌رضوی ؛ نويسنده:بهزاد دماری ؛ نويسنده:نرگس تبریزچی - طب و جامعه - دیویی: 613.070955 - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2 -10-7222-600-978 انتخاب
2- روشهای پیشرفته آماری همراه با برنامه‌های کامپیوتری
نويسنده:کریم منصورفر ؛ ويراستار:محمود قاضی‌طباطبایی ؛ ويراستار:ابوعلی ودادهیر - دانشگاه تهران - دیویی: 519.50285 - 460 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 35000 ریال - 2 -5232-03-964 انتخاب
3- سنجش میزان اثربخشی فعالیت‌ها و برنامه‌های باشگاه‌های چاقی
نويسنده:مجتبی فلاح‌نژاد ؛ ويراستار:حسن عماری ؛ زيرنظر:علی‌اصغر محکی - تیسا - دیویی: 613.77 - 36 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 8 -00-6662-600-978 انتخاب
4- تحلیل تاریخچه رویداد (کاربرد تحلیل بقا در علوم اجتماعی)
نويسنده:محسن نوغانی ؛ نويسنده:حمید مسعودی ؛ ويراستار:ابوعلی ودادهیر - دانشگاه فردوسی مشهد - دیویی: 001.42 - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 70000 ریال - 7 -348-386-964-978 انتخاب
5- سلامت در زندگی اجتماعی - فرهنگی شهر (بازنگری در آراء و مطالعات اجتماعی - فرهنگی مرتبط با سلامت در کلان شهر تهران)
نويسنده:ابوعلی ودادهیر ؛ نويسنده:سیدمحمدهانی ساداتی - جامعه و فرهنگ - دیویی: 613.070955 - 260 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 78000 ریال - 4 -28-2977-964-978 انتخاب
6- روشهای پیشرفته آماری همراه با برنامه‌های کامپیوتری
نويسنده:کریم منصورفر ؛ ويراستار:محمود قاضی‌طباطبایی ؛ ويراستار:ابوعلی ودادهیر - دانشگاه تهران - دیویی: 519.50285 - 460 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 48000 ریال - 8 -5232-03-964-978 انتخاب
7- فرا تحلیل در پژوهش‌های اجتماعی و رفتاری
نويسنده:محمود قاضی‌طباطبایی ؛ نويسنده:ابوعلی ودادهیر - جامعه‌شناسان - دیویی: 300.72 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 60000 ریال - 7 -89-5546-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1