لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (2)
تالیف (0)
ترجمه (3)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ادبیات فولکلور ایران
نويسنده:ییری سیپک ؛ مترجم:محمد اخگری - سروش - دیویی: 398.0955 - 140 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 25000 ریال - 8 -366-376-964 انتخاب
2- ادبیات فولکلور ایران
نويسنده:ییری سیپک ؛ مترجم:محمد اخگری - سروش - دیویی: 398.0955 - 140 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 55000 ریال - 8 -366-376-964 انتخاب
3- ادبیات فولکلور ایران
نويسنده:ییری سیپک ؛ مترجم:محمد اخگری - سروش - دیویی: 398.0955 - 140 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 11000 ریال - 8 -366-376-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1