لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (7)
تالیف (0)
ترجمه (9)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاریخ بلوک شرق
نويسنده:دیوید پیتروزا ؛ مترجم:مهدی حقیقت‌خواه - ققنوس - دیویی: 909.82 - 168 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1387 - 28000 ریال - 9 -643-311-964-978 انتخاب
2- انقلاب فرهنگی چین
نويسنده:دیوید پیتروزا ؛ مترجم:مهدی حقیقت‌خواه - ققنوس - دیویی: 951.056 - 122 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1394 - 110000 ریال - 7 -663-311-964-978 انتخاب
3- انقلاب فرهنگی چین
نويسنده:دیوید پیتروزا ؛ مترجم:مهدی حقیقت‌خواه - ققنوس - دیویی: 951.056 - 122 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1398 - 220000 ریال - 7 -663-311-964-978 انتخاب
4- تاریخ بلوک شرق
نويسنده:دیوید پیتروزا ؛ مترجم:مهدی حقیقت‌خواه - ققنوس - دیویی: 909.82 - 166 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1398 - 160000 ریال - 9 -643-311-964-978 انتخاب
5- تاریخ بلوک شرق
نويسنده:دیوید پیتروزا ؛ مترجم:مهدی حقیقت‌خواه - ققنوس - دیویی: 909.82 - 170 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1394 - 110000 ریال - 9 -643-311-964-978 انتخاب
6- انقلاب فرهنگی چین
نويسنده:دیوید پیتروزا ؛ مترجم:مهدی حقیقت‌خواه - ققنوس - دیویی: 951.056 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 22000 ریال - 8 -663-311-964 انتخاب
7- تاریخ بلوک شرق
نويسنده:دیوید پیتروزا ؛ مترجم:مهدی حقیقت‌خواه - ققنوس - دیویی: 909.82 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 22000 ریال - 3 -643-311-964 انتخاب
8- انقلاب فرهنگی چین
نويسنده:دیوید پیتروزا ؛ مترجم:مهدی حقیقت‌خواه - ققنوس - دیویی: 951.056 - 120 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1386 - 28000 ریال - 7 -663-311-964-978 انتخاب
9- تاریخ بلوک شرق
نويسنده:دیوید پیتروزا ؛ مترجم:مهدی حقیقت‌خواه - ققنوس - دیویی: 909.82 - 168 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1392 - 95000 ریال - 9 -643-311-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1