لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (2)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حسابداری مدیریت: ارزیابی عملکرد
نويسنده:کالین ویلکس ؛ نويسنده:لوییز برک ؛ مترجم:مجید میراسکندری - کیومرث،انجمن حسابداران خبره ایران - دیویی: 658.1511 - 536 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1500 نسخه - 75000 ریال - 4 -83-6266-964-978 انتخاب
2- کلیات حسابداری مدیریت
نويسنده:جانت واگر ؛ مترجم:مجید میراسکندری - کیومرث،انجمن حسابداران خبره ایران - دیویی: 658.1511 - 408 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2200 نسخه - 55000 ریال - 2 -62-6266-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1