لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(59)
چاپ مجدد (61)
تالیف (75)
ترجمه (45)
تهران (23)
شهرستان (97)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (120) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حق‌الیقین فی معرفه اصول الدین
نويسنده:سیدعبدالله شبر - انوار الهدی - دیویی: 297.41 - 594 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1382 - 1200 نسخه - 9 -55-6223-964 انتخاب
2- تفسیر القرآن الکریم
نويسنده:سیدعبدالله شبر - سازمان حج اوقاف و امور خیریه، اسوه - دیویی: 297.1726 - 924 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1377 - 3000 نسخه - 18500 ریال - انتخاب
3- حق‌الیقین فی معرفه اصول الدین 2 - 1
نويسنده:سیدعبدالله شبر - انوار الهدی - دیویی: 297.41 - 596 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 3 سال 1383 - 1200 نسخه - 9 -55-6223-964 انتخاب
4- غرائب الاخبار و نوادر الاثار
نويسنده:سیدعبدالله شبر ؛ محقق:عبدالرضا واسطی - باقیات - دیویی: 030 - 464 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 6 -39-5126-600-978 انتخاب
5- الجوهر الثمین فی تفسیر الکتاب المبین
نويسنده:سیدعبدالله شبر ؛ محقق:اسامه ساعدی - ذوی ‌القربی - دیویی: 297.1726 - 356 صفحه - (در6جلد ) - جلد 4 - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 0 -362-518-964-978 انتخاب
6- اخلاق
نويسنده:سیدعبدالله شبر ؛ مترجم:محمدرضا جباران - هجرت - دیویی: 297.61 - 448 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 20 سال 1396 - 1000 نسخه - 3 -01-5875-964-978 انتخاب
7- اخلاق
نويسنده:سیدعبدالله شبر ؛ مترجم:صادق حسن‌زاده ؛ مترجم:حسین حسن‌زاده - آل علی (ع) - دیویی: 297.61 - 476 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1393 - 3000 نسخه - 120000 ریال - 7 -10-7710-964-978 انتخاب
8- الانوار اللامعه فی شرح الزیاره الجامعه
نويسنده:سیدعبدالله شبر - دارالانصار - دیویی: 297.777 - 208 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1385 - 1000 نسخه - 9 -49-8956-964 انتخاب
9- طب‌ الائمه (ع)
نويسنده:سیدعبدالله شبر ؛ مترجم:عباس پسندیده ؛ ويراستار:سیدامیر معصومی - حدیث مهر - دیویی: 610.917671 - 584 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 5 سال 1392 - 5000 نسخه - 220000 ریال - 7 -2-91856-600-978 انتخاب
10- طب‌ الائمه (ع)
نويسنده:سیدعبدالله شبر ؛ مترجم:عباس پسندیده ؛ ويراستار:سیدامیر معصومی - حدیث مهر - دیویی: 610.917671 - 584 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 3 سال 1390 - 5000 نسخه - 120000 ریال - 7 -2-91856-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12