لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (19)
تالیف (28)
ترجمه (16)
تهران (4)
شهرستان (40)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (44) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اسلام و روان‌شناسی
نويسنده:محمود بستانی ؛ مترجم:محمود هویشم ؛ ويراستار:محمدحسین جعفرزاده - بنیاد پژوهشهای اسلامی - دیویی: 297.4835 - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 1000 نسخه - 28000 ریال - 1 -034-971-964-978 انتخاب
2- الاسلام و علم النفس
نويسنده:محمود بستانی - بنیاد پژوهشهای اسلامی - دیویی: 297.485 - 298 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1368 - 3000 نسخه - 1000 ریال - انتخاب
3- التفسیر البنائی للقرآن الکریم
نويسنده:محمود بستانی - موسسه الطبع و النشر التابعه للاستانه الرضویه المقدسه - دیویی: 297.172 - 542 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1398 - 200 نسخه - 750000 ریال - 4 -366-444-964-978 انتخاب
4- اسلام و هنر
نويسنده:محمود بستانی ؛ مترجم:حسین صابری - بنیاد پژوهشهای اسلامی - دیویی: 297.487 - 308 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 3000 نسخه - 7500 ریال - 9 -222-444-964 انتخاب
5- اسلام و هنر
نويسنده:محمود بستانی ؛ مترجم:حسین صابری - بنیاد پژوهشهای اسلامی - دیویی: 297.487 - 308 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1371 - 1800 ریال - انتخاب
6- التفسیر البنایی للقرآن الکریم
نويسنده:محمود بستانی - مجمع ‌البحوث ‌الاسلامیه - دیویی: 297.172 - 468 صفحه - (در5جلد ) - جلد 5 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 1500 نسخه - 26000 ریال - 3 -368-444-964 انتخاب
7- اسلام و جامعه‌شناسی
نويسنده:محمود بستانی ؛ مترجم:موسی دانش ؛ ويراستار:اندیشه قدیریان - آستان ‌قدس‌ رضوی، ‌بنیاد پژوهشهای‌ اسلامی - دیویی: 297.483 - 316 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 46000 ریال - 7 -371-971-964-978 انتخاب
8- دراسارت فنیه فی قصص القرآن
نويسنده:محمود بستانی - بنیاد پژوهشهای اسلامی - دیویی: 297.156 - 752 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1366 - 3000 نسخه - 2000 ریال - انتخاب
9- التفسیر البنایی للقرآن الکریم
نويسنده:محمود بستانی - بنیاد پژوهشهای اسلامی - دیویی: 297.172 - 536 صفحه - (در5جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 1500 نسخه - 30000 ریال - 7 -366-444-964 انتخاب
10- پژوهشی در جلوه‌های هنری داستانهای قرآن
نويسنده:محمود بستانی ؛ مترجم:موسی دانش ؛ ويراستار:جعفر شریعتمداری - بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی - دیویی: 297.156 - 532 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 1500 نسخه - 11000 ریال - 2 -007-444-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5