لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (21)
تالیف (30)
ترجمه (16)
تهران (4)
شهرستان (42)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (46) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پژوهشی در جلوه‌های هنری داستانهای قرآن
نويسنده:محمود بستانی ؛ مترجم:موسی دانش ؛ ويراستار:جعفر شریعتمداری - بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی - دیویی: 297.156 - 584 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 8 -696-444-964 انتخاب
2- پژوهشی در جلوه‌های هنری داستانهای قرآن
نويسنده:محمود بستانی ؛ مترجم:موسی دانش ؛ ويراستار:جعفر شریعتمداری - بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی - دیویی: 297.156 - 532 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 1500 نسخه - 11000 ریال - 2 -007-444-964 انتخاب
3- قصص‌ القرآن الکریم: دلالیا و جمالیا
نويسنده:محمود بستانی - موسسه السبطین (ع) العالمیه - دیویی: 297.156 - 512 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 33000 ریال - 5 -00-8716-964 انتخاب
4- اسلام و روان‌شناسی
نويسنده:محمود بستانی ؛ مترجم:محمود هویشم ؛ ويراستار:محمدحسین جعفرزاده - بنیاد پژوهشهای اسلامی - دیویی: 297.4835 - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 2000 نسخه - 7000 ریال - انتخاب
5- مختصر تاریخ الادب العربی فی ضوء المنهج الاسلامی
نويسنده:محمود بستانی - بنیاد پژوهشهای اسلامی،سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 892.709 - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 12500 ریال - 4 -606-459-964 انتخاب
6- قصص‌ القرآن الکریم: دلالیا و جمالیا
نويسنده:محمود بستانی - موسسه السبطین (ع) العالمیه - دیویی: 297.156 - 528 صفحه - جلد 2 - وزیری (سلفون) - چاپ 2 سال 1386 - 2000 نسخه - 34000 ریال - 8 -49-8716-964-978 انتخاب
7- الاسلام و علم النفس
نويسنده:محمود بستانی - بنیاد پژوهشهای اسلامی - دیویی: 297.485 - 298 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1368 - 3000 نسخه - 1000 ریال - انتخاب
8- اسلام و هنر
نويسنده:محمود بستانی ؛ مترجم:حسین صابری - بنیاد پژوهشهای اسلامی - دیویی: 297.487 - 308 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1371 - 1800 ریال - انتخاب
9- رویکردی جامع به روان‌شناسی اسلامی
نويسنده:محمود بستانی ؛ مترجم:لطیف راشدی - دانشگاه جامع امام حسین (ع) موسسه چاپ و انتشارات - دیویی: 297.485 - 254 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 200 نسخه - 180000 ریال - 1 -485-452-964-978 انتخاب
10- الاسلام والفن
نويسنده:محمود بستانی - بنیاد پژوهشهای اسلامی - دیویی: 297.487 - 188 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 3000 نسخه - 700 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5