لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (3)
تالیف (5)
ترجمه (3)
تهران (8)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سنگ‌شناسی کربناته: با نگرشی بر کیفیت مخزنی
نويسنده:حسین رحیم‌پوربناب - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 552.58 - 576 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 105000 ریال - 0 -6075-03-964-978 انتخاب
2- رسوبات و سنگ‌های کربناته: راهنمایی برای محققان علوم زمین و مهندسان
نويسنده:کالین برایت‌ویت ؛ مترجم:حسین رحیم‌پوربناب ؛ مترجم:آرمین امیدپور - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 552.58 - 278 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 140000 ریال - 1 -6304-03-964-978 انتخاب
3- زمین‌شناسی مخازن کربناته: تشخیص، توصیف و ارزیابی خواص مخازن هیدرولیکی در سنگ‌های کربناته
نويسنده:حسین رحیم‌پوربناب ؛ نويسنده:ولی مهدی‌پور ؛ نويسنده:رسول رنجبر - آییژ - دیویی: 553.28 - 382 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 200000 ریال - 3 -462-970-964-978 انتخاب
4- اصول ژئوشیمی ایزوتوپ‌های پایدار
نويسنده:زکریا شارپ ؛ مترجم:حسین رحیم‌پوربناب ؛ مترجم:حسن میرنژاد - فرهیختگان علوی - دیویی: 551.9 - 606 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 90000 ریال - 9 -299-310-964-978 انتخاب
5- سنگ‌شناسی کربناته: ارتباط دیاژنز و تکامل تخلخل
نويسنده:حسین رحیم‌پوربناب - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 552.58 - 488 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 35500 ریال - 9 -4004-03-964 انتخاب
6- سنگ‌شناسی کربناته: با نگرشی بر کیفیت مخزنی
نويسنده:حسین رحیم‌پوربناب - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 552.58 - 556 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 350000 ریال - 0 -6075-03-964-978 انتخاب
7- دانشنامه دانش‌گستر: آ - اتینگهاوزن
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 862 صفحه - (در18جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - انتخاب
8- رسوبات و سنگ‌های کربناته: راهنمایی برای محققان علوم زمین و مهندسان
نويسنده:کالین برایت‌ویت ؛ نويسنده:حسین رحیم‌پوربناب ؛ نويسنده:آرمین امیدپور - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 552.58 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 75000 ریال - 1 -6304-03-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1