لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (18)
تالیف (0)
ترجمه (36)
تهران (36)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (36) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاریخ امپراتوری هخامنشیان (از کورش تا اسکندر)
نويسنده:پیر بریان ؛ مترجم:مهدی سمسار - نشر علم - 892 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1100 نسخه - 3 -244-224-964-978 انتخاب
2- امپراتوری هخامنشی
نويسنده:پیر بریان ؛ مترجم:ناهید فروغان ؛ ويراستار:کامران فانی - نشر و پژوهش فرزان روز،نشر قطره - 890 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1387 - 3000 نسخه - 3 -069-321-964 انتخاب
3- نامه سرگشاده به اسکندرکبیر
نويسنده:پیر بریان ؛ مترجم:مهشید نونهالی ؛ ويراستار:اسماعیل سنگاری - بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 100 نسخه - 200000 ریال - 9 -162-253-600-978 انتخاب
4- امپراتوری هخامنشی
نويسنده:پیر بریان ؛ مترجم:ناهید فروغان ؛ ويراستار:کامران فانی - نشر و پژوهش فرزان روز،نشر قطره - 1100 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1393 - 2500 نسخه - 2 -078-321-964 انتخاب
5- امپراتوری هخامنشی
نويسنده:پیر بریان ؛ مترجم:ناهید فروغان ؛ ويراستار:کامران فانی - نشر و پژوهش فرزان روز،نشر قطره - 1102 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1387 - 3000 نسخه - 2 -078-321-964 انتخاب
6- تاریخ امپراتوری هخامنشیان (کورش تا اسکندر)
نويسنده:پیر بریان ؛ مترجم:مهدی سمسار - زریاب - 906 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1377 - 2200 نسخه - 75000 ریال - 1 -30-6339-964 انتخاب
7- امپراتوری هخامنشی
نويسنده:پیر بریان ؛ مترجم:ناهید فروغان - قطره،نشر و پژوهش فرزان روز - 1114 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 3300 نسخه - 200000 ریال - 2 -078-321-964 انتخاب
8- تاریخ امپراتوری هخامنشیان (کورش تا اسکندر)
نويسنده:پیر بریان ؛ مترجم:مهدی سمسار - زریاب - 1068 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1377 - 2200 نسخه - 75000 ریال - 8 -29-6339-964 انتخاب
9- امپراتوری هخامنشی
نويسنده:پیر بریان ؛ مترجم:ناهید فروغان ؛ ويراستار:کامران فانی - نشر و پژوهش فرزان روز،نشر قطره - 900 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1393 - 2500 نسخه - 3 -069-321-964 انتخاب
10- داریوش بزرگ و امپراطوری هخامنشیان در سه قاره‌ی جهان
نويسنده:پیر بریان ؛ مترجم:محمد مجلسی - دنیای نو - 160 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 6 -108-172-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4