لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (17)
تالیف (0)
ترجمه (35)
تهران (35)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (35) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- امپراتوری هخامنشی
نويسنده:پیر بریان ؛ مترجم:ناهید فروغان ؛ ويراستار:کامران فانی - نشر و پژوهش فرزان روز،نشر قطره - 900 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1393 - 2500 نسخه - 3 -069-321-964 انتخاب
2- داریوش، پارسیان و شاهنشاهی
نويسنده:پیر بریان ؛ مترجم:بهزاد معینی‌سام ؛ ويراستار:سیدامیررضا علوی - نیک خرد - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 150000 ریال - 0 -56-8101-964-978 انتخاب
3- داریوش، پارسیان و شاهنشاهی
نويسنده:پیر بریان ؛ مترجم:بهزاد معینی‌سام ؛ ويراستار:سیدامیررضا علوی - نیک خرد - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 500 نسخه - 170000 ریال - 0 -56-8101-964-978 انتخاب
4- تاریخ امپراتوری هخامنشیان (کورش تا اسکندر)
نويسنده:پیر بریان ؛ مترجم:مهدی سمسار - زریاب - 906 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1377 - 2200 نسخه - 75000 ریال - 1 -30-6339-964 انتخاب
5- تاریخ امپراتوری هخامنشیان (کورش تا اسکندر)
نويسنده:پیر بریان ؛ مترجم:مهدی سمسار - زریاب - 1068 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1377 - 2200 نسخه - 75000 ریال - 8 -29-6339-964 انتخاب
6- نامه سرگشاده به اسکندرکبیر
نويسنده:پیر بریان ؛ مترجم:مهشید نونهالی ؛ ويراستار:اسماعیل سنگاری - بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - 208 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 160000 ریال - 9 -162-253-600-978 انتخاب
7- امپراتوری هخامنشی
نويسنده:پیر بریان ؛ مترجم:ناهید فروغان - قطره،نشر و پژوهش فرزان روز - 1114 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 3300 نسخه - 200000 ریال - 2 -078-321-964 انتخاب
8- تاریخ امپراتوری هخامنشیان از (کورش تا اسکندر)
نويسنده:پیر بریان ؛ مترجم:مهدی سمسار - زریاب - 1068 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1378 - 2200 نسخه - 85000 ریال - 8 -29-6339-964 انتخاب
9- داریوش: امپراتور پارس
نويسنده:پیر بریان ؛ مترجم:زینب دریس‌محافی - زرین‌مهر - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 160000 ریال - 8 -34-9919-964-978 انتخاب
10- تاریخ امپراتوری هخامنشیان از (کورش تا اسکندر)
نويسنده:پیر بریان ؛ مترجم:مهدی سمسار - زریاب - 906 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1378 - 2200 نسخه - 85000 ریال - 1 -30-6339-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4