لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (18)
تالیف (0)
ترجمه (36)
تهران (36)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (36) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاریخ امپراتوری هخامنشیان (از کورش تا اسکندر)
نويسنده:پیر بریان ؛ مترجم:مهدی سمسار - زریاب - دیویی: 955.014 - 880 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1386 - 2200 نسخه - 964-6339-31-X انتخاب
2- تاریخ امپراتوری هخامنشیان (از کورش تا اسکندر)
نويسنده:پیر بریان ؛ مترجم:مهدی سمسار - زریاب - دیویی: 955.014 - 1064 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1386 - 2200 نسخه - 8 -29-6339-964 انتخاب
3- وحدت سیاسی و تعامل فرهنگی در شاهنشاهی هخامنشی
نويسنده:پیر بریان ؛ مترجم:ناهید فروغان - اختران - دیویی: 955.014 - 680 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 1100 نسخه - 120000 ریال - 9 -28-8897-964-978 انتخاب
4- از کورش تا اسکندر
نويسنده:پیر بریان ؛ مترجم:ژیلا افضل ؛ مترجم:مریم حدایقی - طلایه - دیویی: 955.014 - 746 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1395 - 500 نسخه - 380000 ریال - 5 -44-2925-964-978 انتخاب
5- تاریخ امپراتوری هخامنشیان (از کورش تا اسکندر)
نويسنده:پیر بریان ؛ مترجم:مهدی سمسار - زریاب - دیویی: 955.014 - 1068 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1379 - 2750 نسخه - 95000 ریال - 8 -29-6339-964 انتخاب
6- داریوش بزرگ و امپراطوری هخامنشیان در سه قاره‌ی جهان
نويسنده:پیر بریان ؛ مترجم:محمد مجلسی - دنیای نو - دیویی: 955.016 - 160 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 6 -108-172-964-978 انتخاب
7- تاریخ امپراتوری هخامنشیان (از کورش تا اسکندر)
نويسنده:پیر بریان ؛ مترجم:مهدی سمسار - زریاب - دیویی: 955.014 - 906 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1382 - 2200 نسخه - 1 -30-6339-964 انتخاب
8- تاریخ امپراتوری هخامنشیان (از کورش تا اسکندر)
نويسنده:پیر بریان ؛ مترجم:مهدی سمسار - زریاب - دیویی: 955.014 - 906 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1379 - 2750 نسخه - 95000 ریال - 1 -30-6339-964 انتخاب
9- تاریخ امپراتوری هخامنشیان (از کورش تا اسکندر)
نويسنده:پیر بریان ؛ مترجم:مهدی سمسار - زریاب - دیویی: 955.014 - 1068 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1382 - 2200 نسخه - 8 -29-6339-964 انتخاب
10- امپراتوری هخامنشی
نويسنده:پیر بریان ؛ مترجم:ناهید فروغان ؛ ويراستار:کامران فانی - فرزان روز،نشر قطره - دیویی: 955.014 - 1100 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1393 - 2500 نسخه - 2 -078-321-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4