لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (5)
تالیف (0)
ترجمه (8)
تهران (8)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (8)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گوسفندی که عصبانی بود، خیلی عصبانی
نويسنده:ژوزف تئوبالد ؛ مترجم:معصومه انصاریان ؛ ويراستار:حسین بکائی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 813 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 95000 ریال - 1 -500-391-964-978 انتخاب
2- گوسفندی که می‌خواست بزرگ باشد، خیلی بزرگ
نويسنده:ژوزف تئوبالد ؛ مترجم:نورا حق‌پرست - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 813 - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 27000 ریال - 7 -0459-01-600-978 انتخاب
3- گوسفندی که عصبانی بود، خیلی عصبانی
نويسنده:ژوزف تئوبالد ؛ مترجم:معصومه انصاریان ؛ ويراستار:حسین بکائی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 813 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 35000 ریال - 1 -500-391-964-978 انتخاب
4- گوسفندی که عصبانی بود، خیلی عصبانی
نويسنده:ژوزف تئوبالد ؛ مترجم:معصومه انصاریان ؛ ويراستار:حسین بکائی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 813 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 24000 ریال - 1 -500-391-964-978 انتخاب
5- گوسفندی که می‌خواست بزرگ باشد، خیلی بزرگ
نويسنده:ژوزف تئوبالد ؛ مترجم:نورا حق‌پرست - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 813 - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 110000 ریال - 0 -060-391-964-978 انتخاب
6- گوسفندی که می‌خواست بزرگ باشد، خیلی بزرگ
نويسنده:ژوزف تئوبالد ؛ مترجم:نورا حق‌پرست - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 813 - 32 صفحه - رحلی کوچک (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 7500 ریال - 1 -091-391-964 انتخاب
7- گوسفندی که عصبانی بود، خیلی عصبانی
نويسنده:ژوزف تئوبالد ؛ مترجم:معصومه انصاریان ؛ ويراستار:حسین بکائی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 813 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 95000 ریال - 1 -500-391-964-978 انتخاب
8- گوسفندی که می‌خواست بزرگ باشد، خیلی بزرگ
نويسنده:ژوزف تئوبالد ؛ مترجم:نورا حق‌پرست - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 813 - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 110000 ریال - 0 -060-391-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1