لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(48)
چاپ مجدد (6)
تالیف (21)
ترجمه (33)
تهران (53)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (25)
كمك درسی و آموزشی (7)

تعداد یافت شده (54) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آوازهای روزانه پو
نويسنده:آلن‌الگزاندر میلن ؛ مترجم:لیلا قاسمی - کمال اندیشه،یاس بهشت - دیویی: 813 - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 12000 ریال - 4 -36-2662-964-978 انتخاب
2- در رویارویی مشکلات خود با دیگران چگونه عمل کنید
نويسنده:یوسف اقصری ؛ مترجم:لیلا قاسمی - نور الثقلین - دیویی: 158.1 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 25000 ریال - 6 -60-7412-964 انتخاب
3- اقیانوس‌ها و دریاها
نويسنده:ابراهیم‌حلمی غوری ؛ مترجم:لیلا قاسمی ؛ نقاش:فیکین برتزیان - نور الثقلین، کتابهای ریحانه و جوانه - دیویی: 551.46 - 8 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 4000 ریال - 0 -80-7412-964 انتخاب
4- ماه
نويسنده:ابراهیم‌حلمی غوری ؛ مترجم:لیلا قاسمی - نور الثقلین، کتابهای ریحانه و جوانه - دیویی: 523.3 - 8 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 4000 ریال - 8 -90-7412-964 انتخاب
5- گذری بر معضلات پوست و مو و تاثیر گیاهان بر آنها
نويسنده:بهناز حاجی‌بابایی ؛ نويسنده:لیلا قاسمی ؛ نويسنده:مهدی اسماعیلی‌جدیدی - موسسه همای نسل البرز،آثار سبحان - دیویی: 615.506 - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 43000 ریال - 7 -0-93191-600-978 انتخاب
6- راهنما و بانک سوالات امتحانی قرائت عربی (5) ویژه‌ی دانشجویان دانشگاه پیام نور...
نويسنده:لیلا قاسمی ؛ نويسنده:معصومه صادقی - استادی - دیویی: 492.78 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 29000 ریال - 8 -114-546-964-978 انتخاب
7- آب‌های اقیانوس‌ها و دریاها
نويسنده:ابراهیم‌حلمی غوری ؛ مترجم:لیلا قاسمی ؛ نقاش:فیکین برتزیان - نور الثقلین، کتابهای ریحانه و جوانه - دیویی: 551.46 - 8 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 4000 ریال - 964-7412-86-X انتخاب
8- چشمه‌ها
نويسنده:ابراهیم‌حلمی غوری ؛ مترجم:لیلا قاسمی ؛ نقاش:فیکین برتزیان - نور الثقلین، کتابهای ریحانه و جوانه - دیویی: 551.49 - 8 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 4000 ریال - 2 -76-7412-964 انتخاب
9- راهنمای خوشبویی دهان
نويسنده:وحید عباسی ؛ نويسنده:لیلا قاسمی ؛ نويسنده:بردیا ودیعتی - موسسه همای نسل البرز،آثار سبحان - دیویی: 616.31 - 82 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 39000 ریال - 4 -1-93191-600-978 انتخاب
10- 13 داستان کوتاه از سیزده نفر
نويسنده:علیرضا محمودی‌ایرانمهر ؛ نويسنده:حافظ خیاوی ؛ نويسنده:نازنین جودت - سیزده - دیویی: 8fa3.6208 - 234 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 180000 ریال - 5 -3-95136-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6