لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (3)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مرد مرد
نويسنده:رابرت‌ بلای ؛ مترجم:فریدون معتمدی - مروارید - دیویی: 305.31 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1650 نسخه - 420000 ریال - 0 -07-8838-964 انتخاب
2- مرد مرد
نويسنده:رابرت‌ بلای ؛ مترجم:فریدون معتمدی - مروارید - دیویی: 305.31 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1650 نسخه - 40000 ریال - 0 -07-8838-964 انتخاب
3- زن درون: نگاهی به اسطوره اروس و سایکی و روان‌شناسی زن درون
نويسنده:رابرت‌الکس جانسون ؛ مترجم:فریدون معتمدی - بافکر - دیویی: 155.333 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 5 -3-90981-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1