لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (30)
تالیف (1)
ترجمه (37)
تهران (38)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (38) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عطر سنبل، عطر کاج
نويسنده:فیروزه جزایری‌دوما ؛ مترجم:محمد سلیمانی‌نیا - قصه - دیویی: 305.8915073 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1385 - 7 -62-5776-964 انتخاب
2- عطر سنبل، عطر کاج
نويسنده:فیروزه جزایری‌دوما ؛ مترجم:محمد سلیمانی‌نیا - قصه - دیویی: 305.8915073 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1386 - 25000 ریال - 7 -62-5776-964 انتخاب
3- بامزه در فارسی
نويسنده:فیروزه جزایری‌دوما ؛ مترجم:غلامرضا امامی - هرمس - دیویی: 305.8915073 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 45000 ریال - 1 -723-363-964-978 انتخاب
4- عطر سنبل، عطر کاج
نويسنده:فیروزه جزایری‌دوما ؛ مترجم:محمد سلیمانی‌نیا - قصه - دیویی: 305.8915073 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 15 سال 1387 - 25000 ریال - 7 -62-5776-964 انتخاب
5- خندیدن بدون لهجه
نويسنده:فیروزه جزایری‌دوما ؛ مترجم:نیلا والا - باغ‌نو - دیویی: 305.8915073 - 328 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 70000 ریال - 2 -45-7425-964-978 انتخاب
6- بامزه در فارسی
نويسنده:فیروزه جزایری‌دوما ؛ مترجم:غلامرضا امامی - هرمس - دیویی: 305.8915073 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 50000 ریال - 1 -723-363-964-978 انتخاب
7- خنده لهجه نداره
نويسنده:فیروزه جزایری‌دوما ؛ مترجم:نفیسه معتکف ؛ ويراستار:حمیده رستمی - هو - دیویی: 305.8915073 - 308 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 70000 ریال - 8 -03-5512-600-978 انتخاب
8- بدون لهجه خندیدن
نويسنده:فیروزه جزایری‌دوما ؛ مترجم:آرمانوش باباخانیانس - جمهوری - دیویی: 305.8915073 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 32000 ریال - 5 -09-5687-600-978 انتخاب
9- عشق طنز، مشق طنز: خاطره دوران بلوغ یک ایرانی در آمریکا
نويسنده:فیروزه جزایری‌دوما ؛ مترجم:جبرائیل نعمت‌زاده - هاشمی - دیویی: 305.8915073 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 70000 ریال - 8 -27-7199-964-978 انتخاب
10- عطر سنبل، عطر کاج
نويسنده:فیروزه جزایری‌دوما ؛ مترجم:محمد سلیمانی‌نیا - قصه - دیویی: 305.8915073 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1385 - 20000 ریال - 7 -62-5776-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4