لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (30)
تالیف (0)
ترجمه (37)
تهران (37)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (37) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عطر سنبل، عطر کاج
نويسنده:فیروزه جزایری‌دوما ؛ مترجم:محمد سلیمانی‌نیا - قصه - دیویی: 305.8915073 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 7 -62-5776-964 انتخاب
2- بامزه در فارسی
نويسنده:فیروزه جزایری‌دوما ؛ مترجم:غلامرضا امامی - هرمس - دیویی: 305.8915073 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 1 -723-363-964-978 انتخاب
3- عطر سنبل، عطر کاج
نويسنده:فیروزه جزایری‌دوما ؛ مترجم:محمد سلیمانی‌نیا - قصه - دیویی: 305.8915073 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 7 -62-5776-964 انتخاب
4- عشق طنز، مشق طنز: خاطره دوران بلوغ یک ایرانی در آمریکا
نويسنده:فیروزه جزایری‌دوما ؛ مترجم:جبرائیل نعمت‌زاده - هاشمی - دیویی: 305.8915073 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 2200 نسخه - 150000 ریال - 8 -27-7199-964-978 انتخاب
5- عشق طنز، مشق طنز: خاطره دوران بلوغ یک ایرانی در آمریکا
نويسنده:فیروزه جزایری‌دوما ؛ مترجم:جبرائیل نعمت‌زاده - هاشمی - دیویی: 305.8915073 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2200 نسخه - 70000 ریال - 8 -27-7199-964-978 انتخاب
6- عطر سنبل، عطر کاج
نويسنده:فیروزه جزایری‌دوما ؛ مترجم:محمد سلیمانی‌نیا - قصه - دیویی: 305.8915073 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 7 -62-5776-964 انتخاب
7- بامزه در فارسی
نويسنده:فیروزه جزایری‌دوما ؛ مترجم:غلامرضا امامی - هرمس - دیویی: 305.8915073 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 1 -723-363-964-978 انتخاب
8- عشق طنز، مشق طنز: خاطره دوران بلوغ یک ایرانی در آمریکا
نويسنده:فیروزه جزایری‌دوما ؛ مترجم:جبرائیل نعمت‌زاده - هاشمی - دیویی: 305.8915073 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 2200 نسخه - 120000 ریال - 8 -27-7199-964-978 انتخاب
9- عطر سنبل، عطر کاج
نويسنده:فیروزه جزایری‌دوما ؛ مترجم:محمد سلیمانی‌نیا - قصه - دیویی: 305.8915073 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1385 - 3300 نسخه - 7 -62-5776-964 انتخاب
10- عطر سنبل، عطر کاج
نويسنده:فیروزه جزایری‌دوما ؛ مترجم:محمد سلیمانی‌نیا - قصه - دیویی: 305.8915073 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 18 سال 1390 - 5500 نسخه - 35000 ریال - 7 -62-5776-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4