لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (30)
تالیف (0)
ترجمه (37)
تهران (37)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (37) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عطر سنبل، عطر کاج
نويسنده:فیروزه جزایری‌دوما ؛ مترجم:محمد سلیمانی‌نیا - قصه - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 17 سال 1388 - 5500 نسخه - 25000 ریال - 7 -62-5776-964 انتخاب
2- عطر سنبل، عطر کاج
نويسنده:فیروزه جزایری‌دوما ؛ مترجم:محمد سلیمانی‌نیا - قصه - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 7 -62-5776-964 انتخاب
3- عطر سنبل، عطر کاج
نويسنده:فیروزه جزایری‌دوما ؛ مترجم:محمد سلیمانی‌نیا - قصه - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1386 - 3300 نسخه - 25000 ریال - 7 -62-5776-964 انتخاب
4- بدون لهجه خندیدن
نويسنده:فیروزه جزایری‌دوما ؛ مترجم:آرمانوش باباخانیانس - جمهوری - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 5100 نسخه - 32000 ریال - 5 -09-5687-600-978 انتخاب
5- عطر سنبل، عطر کاج
نويسنده:فیروزه جزایری‌دوما ؛ مترجم:محمد سلیمانی‌نیا - قصه - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1385 - 3300 نسخه - 7 -62-5776-964 انتخاب
6- بدون لهجه خندیدن
نويسنده:فیروزه جزایری‌دوما ؛ مترجم:آرمانوش باباخانیانس - جمهوری - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 5100 نسخه - 32000 ریال - 5 -09-5687-600-978 انتخاب
7- عشق طنز، مشق طنز: خاطره دوران بلوغ یک ایرانی در آمریکا
نويسنده:فیروزه جزایری‌دوما ؛ مترجم:جبرائیل نعمت‌زاده - هاشمی - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 2200 نسخه - 150000 ریال - 8 -27-7199-964-978 انتخاب
8- عطر سنبل، عطر کاج
نويسنده:فیروزه جزایری‌دوما ؛ مترجم:محمد سلیمانی‌نیا - قصه - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1385 - 3300 نسخه - 20000 ریال - 7 -62-5776-964 انتخاب
9- خنده‌ی لهجه‌ندار
نويسنده:فیروزه جزایری‌دوما ؛ مترجم:ناتالی چوبینه ؛ گرافيست:نسیم آتشین‌جان - حوض نقره - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1100 نسخه - 190000 ریال - 5 -94-5270-600-978 انتخاب
10- خندیدن بدون لهجه
نويسنده:فیروزه جزایری‌دوما ؛ مترجم:نیلا والا - باغ‌نو - 328 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 5000 نسخه - 70000 ریال - 2 -45-7425-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4