لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(132)
چاپ مجدد (375)
تالیف (191)
ترجمه (316)
تهران (488)
شهرستان (19)
كودك و نوجوان (272)
كمك درسی و آموزشی (16)

تعداد یافت شده (507) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هندوانه به شرط عشق
نويسنده:فرهاد حسن‌زاده ؛ ويراستار:احمد بروجردی ؛ نقاش:محمدرضا دوست‌محمدی - عصر،انجمن نویسندگان کودک و نوجوان - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - جیبی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1378 - 20000 نسخه - 1000 ریال - 2 -8-90445-964 انتخاب
2- مورچه هنرپیشه
نويسنده:جوآنا کول ؛ مترجم:زهره فرپور ؛ ويراستار:احمد بروجردی - موسسه نشر افق، کتابهای فندق - دیویی: 813.54 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 10000 نسخه - 3000 ریال - 1 -18-6742-964 انتخاب
3- قله‌ای که منفجر می‌شود
نويسنده:جوآنا کول ؛ مترجم:بروس دگن ؛ ويراستار:احمد بروجردی - موسسه نشر افق، کتابهای فندق - دیویی: 813.54 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 10000 نسخه - 3000 ریال - 0 -27-6742-964 انتخاب
4- سفر به عمق اقیانوس
نويسنده:جوآنا کول ؛ مترجم:زهره فریور ؛ ويراستار:احمد بروجردی - موسسه نشر افق، کتابهای فندق - دیویی: 813 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 10000 نسخه - 3000 ریال - 6 -07-6742-964 انتخاب
5- پرواز، مثل پرنده
نويسنده:جوآنا کول ؛ مترجم:رضوان دزفولی ؛ ويراستار:احمد بروجردی - موسسه نشر افق، کتابهای فندق - دیویی: 629 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 10000 نسخه - 3000 ریال - 2 -26-6742-964 انتخاب
6- بیابان پر خطر
نويسنده:جوآنا کول ؛ مترجم:زهره فرپور ؛ ويراستار:احمد بروجردی - موسسه نشر افق، کتابهای فندق - دیویی: 813.54 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 964-6742-19-X انتخاب
7- داروک
نويسنده:الهام برزین ؛ ويراستار:احمد بروجردی - عصر،انجمن نویسندگان کودک و نوجوان - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - جیبی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1378 - 20000 نسخه - 1000 ریال - 5 -1-90445-964 انتخاب
8- عروج
نويسنده:خسرو باباخانی ؛ ويراستار:احمد بروجردی ؛ نقاش:امیر نساجی - عصر،انجمن نویسندگان کودک و نوجوان - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - جیبی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1378 - 20000 نسخه - 1000 ریال - 6 -6-90445-964 انتخاب
9- بام‌نشین: برای نوجوانان
نويسنده:فرانسیس آیزنبرگ ؛ مترجم:مهرنوش پورضیایی ؛ ويراستار:احمد بروجردی - عصر،انجمن نویسندگان کودک و نوجوان - دیویی: 823.914 - 32 صفحه - جیبی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1378 - 20000 نسخه - 1000 ریال - 964-6732-02-X انتخاب
10- مگس‌کش زرد: برای نوجوانان
نويسنده:پل جنینگز ؛ مترجم:آتوسا صالحی ؛ ويراستار:احمد بروجردی - عصر،انجمن نویسندگان کودک و نوجوان - دیویی: 823 - 32 صفحه - جیبی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1378 - 20000 نسخه - 1000 ریال - 6 -04-6732-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 51