لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(55)
چاپ مجدد (224)
تالیف (121)
ترجمه (158)
تهران (249)
شهرستان (30)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (279) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زبان عاشقی (مجموعه داستان)
به‌اهتمام:مهدی یزدانی‌خرم ؛ به‌اهتمام:قاسمعلی فراست - موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) - دیویی: 8fa3.6208 - 134 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 8000 ریال - 2 -910-335-964-978 انتخاب
2- کافه پیانو
نويسنده:فرهاد جعفری ؛ ويراستار:مهدی یزدانی‌خرم - فرهاد جعفری - دیویی: 8fa3.62 - 268 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 46 سال 1395 - 110000 ریال - 8 -1143-04-964-978 انتخاب
3- مجموعه رمان
نويسنده:وحید پاک‌طینت ؛ ويراستار:مهدی یزدانی‌خرم - نشر چشمه - دیویی: 8fa3.62 - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 30000 ریال - 7 -463-362-964-978 انتخاب
4- سوکورو تازاکی بی‌رنگ و سال‌های زیارتش
نويسنده:هاروکی موراکامی ؛ مترجم:امیرمهدی حقیقت ؛ ويراستار:مهدی یزدانی‌خرم - چشمه - دیویی: 895.635 - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1396 - 0 -434-229-600-978 انتخاب
5- کافه پیانو
نويسنده:فرهاد جعفری ؛ ويراستار:مهدی یزدانی‌خرم - چشمه،فرهاد جعفری - دیویی: 8fa3.62 - 266 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 15 سال 1387 - 43000 ریال - 8 -1143-04-964-978 انتخاب
6- کافه پیانو
نويسنده:فرهاد جعفری ؛ ويراستار:مهدی یزدانی‌خرم - چشمه،فرهاد جعفری - دیویی: 8fa3.62 - 268 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1387 - 40000 ریال - 8 -1143-04-964-978 انتخاب
7- مردی به نام اوه
نويسنده:فردریک بکمن ؛ مترجم:حسین تهرانی ؛ ويراستار:مهدی یزدانی‌خرم - نشر چشمه - دیویی: 839.738 - 356 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 14 سال 1396 - 9 -697-229-600-978 انتخاب
8- شکار حیوانات اهلی: مجموعه داستان
نويسنده:علی شروقی ؛ ويراستار:مهدی یزدانی‌خرم - نشر چشمه - دیویی: 8fa3.62 - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 25000 ریال - 4 -688-362-964-978 انتخاب
9- خون خورده یا سرخ سیاه
نويسنده:مهدی یزدانی‌خرم - چشمه - دیویی: 8fa3.62 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 350000 ریال - 2 -0078-01-622-978 انتخاب
10- خون خورده یا سرخ سیاه
نويسنده:مهدی یزدانی‌خرم - چشمه - دیویی: 8fa3.62 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 420000 ریال - 2 -0078-01-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 28