لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (2)
تالیف (10)
ترجمه (0)
تهران (10)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روان انسانی در حماسه‌های ایرانی
نويسنده:آرش اکبری‌مفاخر - ترفند - دیویی: 8fa6.0409 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 23000 ریال - 3 -51-7332-964 انتخاب
2- روان‌ انسانی در حماسه‌های ایرانی
نويسنده:آرش اکبری‌مفاخر - نشر باد - دیویی: 8fa1.00903 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 140000 ریال - 9 -49-6527-600-978 انتخاب
3- دانش و آزادگی و ...: ارجنامه استاد دکتر محمدرضا راشدمحصل
زيرنظر:محمدجعفر یاحقی ؛ زيرنظر:سلمان ساکت ؛ زيرنظر:آرش اکبری‌مفاخر - سخن - دیویی: 8fa0.9 - 790 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 8 -689-372-964-978 انتخاب
4- دانشنامه فرهنگ مردم ایران: توت ابوالفضل - خرمن و خرمن‌کوبی
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی ؛ ويراستار:اصغر کریمی ؛ ويراستار:محمد جعفری‌قنواتی - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 398.0955 - 782 صفحه - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 720000 ریال - 9 -68-6326-600-978 انتخاب
5- روان‌ انسانی در حماسه‌های ایرانی
نويسنده:آرش اکبری‌مفاخر - ترفند - دیویی: 8fa1.00903 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 3 -51-7332-964 انتخاب
6- در کوی آرشان: بیست گفتار درباره حماسه‌سرایی در ایران باختری
نويسنده:آرش اکبری‌مفاخر ؛ ويراستار:رقیه شیبانی‌فر ؛ گرافيست:کاوه حسن‌بیگلو - بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار - دیویی: 8fa9.23 - 598 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 1100 نسخه - 4 -77-5942-600-978 انتخاب
7- درآمدی بر اهریمن‌شناسی ایرانی
نويسنده:آرش اکبری‌مفاخر ؛ ويراستار:رقیه شیبانی‌فر - ترفند - دیویی: 398.20955 - 306 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1392 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 0 -88-7332-964-978 انتخاب
8- درآمدی بر اهریمن‌شناسی ایرانی
نويسنده:آرش اکبری‌مفاخر ؛ ويراستار:رقیه شیبانی‌فر - ترفند - دیویی: 398.20955 - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 0 -88-7332-964-978 انتخاب
9- اهریمن‌شناسی ایرانی
نويسنده:آرش اکبری‌مفاخر - نشر باد - دیویی: 8fa1.21 - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 150000 ریال - 0 -42-6527-600-978 انتخاب
10- رزمنامه کنیزک: حماسه‌ای به زبان گورانی و روایتی از یادگار زریران
شاعر:آرش اکبری‌مفاخر ؛ ويراستار:رقیه شیبانی‌فر - مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی (مرکز پژوهشهای ایرانی و اسلامی) - دیویی: 8fa9.21 - 376 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 200 نسخه - 2 -83-6326-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1