لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (1)
تالیف (0)
ترجمه (4)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- 59 ثانیه: کمی تفکر، یک دنیا تحول
نويسنده:ریچارد وایزمن ؛ مترجم:هانیه فهیمی - شاپیکان - دیویی: 158 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 49000 ریال - 2 -4-91756-600-978 انتخاب
2- 59 ثانیه: کمی تفکر، یک دنیا تحول
نويسنده:ریچارد وایزمن ؛ مترجم:هانیه فهیمی - شاپیکان - دیویی: 158 - 220 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 2000 نسخه - 89000 ریال - 2 -4-91756-600-978 انتخاب
3- کتاب کوچک شانس
نويسنده:ریچارد وایزمن ؛ مترجم:حسام اتابک - جیحون - دیویی: 158.2 - 128 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 964-8554-65-X انتخاب
4- آیا خوشبختی اتفاقی است؟ هر روز یک جو شانس!
نويسنده:ریچارد وایزمن ؛ مترجم:هایده بریری ؛ ويراستار:علی ابوطالبی - مضمون - دیویی: 158.2 - 144 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2200 نسخه - 8750 ریال - 5 -1-96708-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1