لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (10)
تالیف (14)
ترجمه (1)
تهران (15)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (8)

تعداد یافت شده (15) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اشتباهات متداول چهارم دبیرستان رشته‌ی تجربی شامل: سوالات دام‌دار دروس اختصاصی آزمون‌های چهارم تجربی
نويسنده:امیرحسین بهروزی‌فرد ؛ نويسنده:هادی پلاور ؛ نويسنده:مصطفی سالاری - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 373.238076 - 296 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 10000 نسخه - 175000 ریال - 8 -0239-00-600-978 انتخاب
2- تحصیل و تملک اراضی توسط دولت
نويسنده:مصطفی سالاری - دادگستر - دیویی: 333.30955 - 300 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 7 -003-282-600-978 انتخاب
3- فناوری و ارتباطات آموزشی: مسائل و نوآوری‌ها فناوری برای دانش‌آموزان دارای اختلالات طیف اوتیسم
نويسنده:دیمتریالورین انیس-کول ؛ مترجم:اسماعیل زارعی‌زوارکی ؛ مترجم:پرویز شریفی‌درآمدی - آوای نور - دیویی: 371.33 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 130000 ریال - 7 -216-309-600-978 انتخاب
4- اشتباهات متداول چهارم دبیرستان رشته‌ی تجربی شامل: سوالات دام‌دار دروس اختصاصی آزمون‌های چهارم تجربی
نويسنده:امیرحسین بهروزی‌فرد ؛ نويسنده:هادی پلاور ؛ نويسنده:مصطفی سالاری - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 373.238076 - 448 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1395 - 2000 نسخه - 350000 ریال - 8 -0239-00-600-978 انتخاب
5- اشتباهات متداول چهارم دبیرستان رشته‌ی تجربی شامل: سوالات دام‌دار دروس اختصاصی آزمون‌های چهارم تجربی
نويسنده:امیرحسین بهروزی‌فرد ؛ نويسنده:هادی پلاور ؛ نويسنده:مصطفی سالاری - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 373.238076 - 296 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 3000 نسخه - 210000 ریال - 8 -0239-00-600-978 انتخاب
6- اشتباهات متداول چهارم دبیرستان رشته‌ی تجربی شامل: سوالات دام‌دار دروس اختصاصی آزمون‌های چهارم تجربی
نويسنده:امیرحسین بهروزی‌فرد ؛ نويسنده:هادی پلاور ؛ نويسنده:مصطفی سالاری - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 373.238076 - 448 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1395 - 5000 نسخه - 350000 ریال - 8 -0239-00-600-978 انتخاب
7- تحصیل و تملک اراضی توسط دولت
نويسنده:مصطفی سالاری - دادگستر - دیویی: 333.30955 - 300 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 500 نسخه - 210000 ریال - 7 -003-282-600-978 انتخاب
8- هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان یزد
نويسنده:مصطفی سالاری ؛ ويراستار:محمدتقی داستانی - انسان امروز - دیویی: 328.55 - 204 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 8 -0-90809-600-978 انتخاب
9- تحصیل و تملک اراضی توسط دولت
نويسنده:مصطفی سالاری - دادگستر - دیویی: 333.30955 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 7 -003-282-600-978 انتخاب
10- اشتباهات متداول چهارم دبیرستان رشته‌ی تجربی شامل: سوالات دام‌دار دروس اختصاصی آزمون‌های چهارم تجربی
نويسنده:امیرحسین بهروزی‌فرد ؛ نويسنده:هادی پلاور ؛ نويسنده:مصطفی سالاری - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 373.238076 - 296 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 8000 نسخه - 170000 ریال - 8 -0239-00-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2