لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (3)
تالیف (0)
ترجمه (7)
تهران (7)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مرگ وحشتناک پسرک صدفی و داستان‌های دیگر (متن دو زبانه)
نويسنده:تیم برتون ؛ مترجم:نینا جمشیدزاده - زاوش - دیویی: 811.54 - 112 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 12000 ریال - 2 -2-92863-964 انتخاب
2- برتون به روایت برتون
نويسنده:تیم برتون ؛ ويراستار:مارک سالیزبوری ؛ مقدمه:جانی دپ - چشمه - دیویی: 791.430233092 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 72000 ریال - 2 -864-362-964-978 انتخاب
3- برتون به روایت برتون
نويسنده:تیم برتون ؛ ويراستار:مارک سالیزبوری ؛ مقدمه:جانی دپ - چشمه - دیویی: 791.430233092 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 72000 ریال - 2 -864-362-964-978 انتخاب
4- برتون به روایت برتون
نويسنده:تیم برتون ؛ مترجم:بیژن اشتری ؛ ويراستار:مارک سالزبری - الست فردا - دیویی: 791.430233092 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 15000 ریال - 8 -06-7170-964 انتخاب
5- مرگ وحشتناک پسرک صدفی و داستان‌های دیگر (متن دو زبانه)
نويسنده:تیم برتون ؛ مترجم:نینا جمشیدزاده - زاوش - دیویی: 811.54 - 112 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 18000 ریال - 2 -2-92863-964 انتخاب
6- دو داستان وینی پو "خواب ترسناک پو" ، کابوس قبل از کاریسمس داستان "جک"
نويسنده:کتلین‌واید‌لر زوفلد ؛ نويسنده:رابین کادی ؛ نويسنده:تیم برتون - سلین - دیویی: 813 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 47500 ریال - 4 -1-92620-600-978 انتخاب
7- مرگ وحشتناک پسرک صدفی و داستان‌های دیگر (متن دو زبانه)
نويسنده:تیم برتون ؛ مترجم:نینا جمشیدزاده - زاوش - دیویی: 811.54 - 112 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 18000 ریال - 2 -2-92863-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1