لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (0)
تالیف (6)
ترجمه (0)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پیمایش وضعیت سرمایه اجتماعی در جامعه کار و تولید
نويسنده:بهزاد دماری ؛ نويسنده:حسین میرزائی ؛ نويسنده:فاطمه خلیل‌ارجمندی - طب و جامعه - دیویی: 302.0955 - 102 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 4 -29-7222-600-978 انتخاب
2- نظام جامع آموزش و ارتقای سلامت در محل کار
تهيه و تنظيم:شهرام رفیعی‌فر ؛ تهيه و تنظيم:بهزاد دماری ؛ تهيه و تنظيم:مرضیه خونانی - مهر راوش - دیویی: 613.07 - 528 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 49000 ریال - 1 -0-94251-964 انتخاب
3- راهنمای مربی: مجموعه آموزش کارگاهی سبک زندگی سالم
نويسنده:بهزاد دماری ؛ نويسنده:سیدحسین المدنی ؛ نويسنده:مرضیه خونانی - طب و جامعه - دیویی: 306.4 - 44 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 8 -34-7222-600-978 انتخاب
4- پیمایش نشاط در جامعه کار و تولید
نويسنده:بهزاد دماری ؛ نويسنده:فاطمه خلیل‌ارجمندی ؛ نويسنده:سیدحسین المدنی - طب و جامعه - دیویی: 152.420955 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 6 -38-7222-600-978 انتخاب
5- پیمایش سواد پیشگیری از اعتیاد در جامعه کار و تولید
نويسنده:بهزاد دماری ؛ نويسنده:فاطمه خلیل‌ارجمندی ؛ نويسنده:مرضیه خونانی - طب و جامعه - دیویی: 362.290955 - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 3 -39-7222-600-978 انتخاب
6- راهنمای راه‌اندازی مرکز مهارت‌های ایمن
نويسنده:بهزاد دماری ؛ نويسنده:عارف وهاب‌زاده ؛ نويسنده:سیدحسین المدنی - طب و جامعه - دیویی: 613.6083 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 9 -40-7222-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1