لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (0)
تالیف (5)
ترجمه (0)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خوشنویسی و عرفا: با نگاهی به طریقت نعمت‌اللهیه
نويسنده:ابوالفضل شاهی ؛ ويراستار:خشایار فهیمی - پیکره - دیویی: 745.619927 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 0 -36-6728-600-978 انتخاب
2- با دنده سنگین حرکت کنید
نويسنده:ابوالفضل شاهی - ماه‌ریز - دیویی: 8fa1.62 - 138 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 10000 ریال - 8 -65-7049-964-978 انتخاب
3- به یادگار نوشتم خطی زدلتنگی: گزیده عکس ابوالفضل شاهی
عكاس:ابوالفضل شاهی - چاپ و نشر نظر - دیویی: 779.9955 - 144 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1500 نسخه - 220000 ریال - 1 -159-152-600-978 انتخاب
4- چشم 8
نويسنده:ابوالفضل شاهی - ماه‌ریز - دیویی: 738.6 - 48 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 7 -70-7729-964 انتخاب
5- دهان 4
به‌اهتمام:ابوالفضل شاهی ؛ به‌اهتمام:رضا مختاری - نشر ماه‌ریز - دیویی: 8fa3.62 - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1500 نسخه - 6000 ریال - 6 -67-7049-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1