لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (3)
تالیف (0)
ترجمه (15)
تهران (11)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (15) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خارج از تحمل کره زمین ‌"تخریب محیط زیست و آینده امنیت غذایی"
نويسنده:لسترراسل براون ؛ مترجم:حمید طراوتی - آرامش - دیویی: 363.8 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 27000 ریال - 4 -8-95117-964 انتخاب
2- وضعیت جهان مسائل محیط زیست
نويسنده:لسترراسل براون ؛ مترجم:حمید طراوتی - آروین - دیویی: 570 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 3200 ریال - انتخاب
3- وضعیت جهان 1944
نويسنده:لسترراسل براون ؛ مترجم:عبدالحسین وهابزاده - جهاد دانشگاهی (دانشگاه فردوسی مشهد) - دیویی: 628 - 266 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 5700 ریال - 0 انتخاب
4- توسعه و جمعیت: اثرات رشد جمعیت در تخریب محیط زیست
نويسنده:لسترراسل براون ؛ مترجم:حمید طراوتی ؛ مترجم:فرزانه بهار - نشر هوای ‌تازه،نشر هستان - دیویی: 304.6 - 138 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 6500 ریال - 1 -04-7222-964 انتخاب
5- برای چند نفر جا هست؟ ارزیابی مجدد ظرفیت نگهداشت جمعیتی کره‌ زمین
نويسنده:لسترراسل براون ؛ نويسنده:هال کین ؛ مترجم:حمید طراوتی - جهاد دانشگاهی (دانشگاه فردوسی مشهد) - دیویی: 363.9 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 5800 ریال - انتخاب
6- جهان در آستانه سال 2000
نويسنده:لسترراسل براون ؛ مترجم:مهرسیما فلسفی ؛ ويراستار:مهدی تفنگساز - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 330.9048 - 362 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - 1300 ریال - انتخاب
7- برای چند نفر جا هست؟ ارزیابی مجدد ظرفیت نگهداشت جمعیتی کره‌زمین
نويسنده:لسترراسل براون ؛ نويسنده:هال کین ؛ مترجم:حمید طراوتی - جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - دیویی: 304.6 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 800 ریال - انتخاب
8- نگاهی به وضعیت جهان
نويسنده:لسترراسل براون ؛ مترجم:حمید طراوتی ؛ ويراستار:عبدالله کوثری - آروین - دیویی: 363 - 356 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 10000 ریال - انتخاب
9- وضعیت جهان 1998
نويسنده:لسترراسل براون ؛ مترجم:حمید طراوتی ؛ ويراستار:عبدالله کوثری - جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - دیویی: 330 - 266 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 8500 ریال - 0 -77-6023-964 انتخاب
10- اقتصاد زیست‌محیطی (راه حل بحران محیط زیست)
نويسنده:لسترراسل براون ؛ مترجم:حمید طراوتی - نشر هوای ‌تازه - دیویی: 333.7 - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 20000 ریال - 4 -73-7222-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2