لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (1)
تالیف (5)
ترجمه (0)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای آموزش سلامت در فرهنگسراها
نويسنده:شهرام رفیعی‌فر ؛ نويسنده:مسعود احمدزاده‌اصل ؛ نويسنده:میرهادی آرش‌کیا - مهرراوش - دیویی: 613.07 - 340 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 32000 ریال - 1 -6-95674-964 انتخاب
2- برنامه‌های ورزشی برای کاهش چاقی شکمی زنان
نويسنده:صغری نیکپور ؛ نويسنده:شیدا وحیدی ؛ نويسنده:مازیار مرادی‌لاکه - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران - دیویی: 613.7045 - 92 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 25000 ریال - 5 -26-2787-964-978 انتخاب
3- راهنمای آموزش سلامت در فرهنگسراها
نويسنده:شهرام رفیعی‌فر ؛ نويسنده:مسعود احمدزاده‌اصل ؛ نويسنده:میرهادی آرش‌کیا - مهرراوش - دیویی: 613.07 - 340 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 32000 ریال - 1 -6-95674-964 انتخاب
4- گزارش مطالعات و حمایت‌طلبی گروه علمی سلامت اجتماعی
نويسنده:سیدحسن امامی‌رضوی ؛ نويسنده:بهزاد دماری ؛ نويسنده:نرگس تبریزچی - طب و جامعه - دیویی: 613.070955 - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2 -10-7222-600-978 انتخاب
5- نظام جامع آموزش سلامت به بیماران در جمهوری اسلامی ایران
تهيه و تنظيم:شهرام رفیعی‌فر ؛ تهيه و تنظيم:مسعود احمدزاده‌اصل ؛ تهيه و تنظيم:میرمحسن شریفی - مهر راوش - دیویی: 613.07 - 504 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 45000 ریال - 6 -9-95674-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1