لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (7)
تالیف (0)
ترجمه (8)
تهران (8)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (8)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شش شاگرد تازه
نويسنده:فرانتس براندنبرگ ؛ مترجم:وحید نیکخواه‌آزاد ؛ نقاش:وجیهه‌الله مقدم - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 823 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1380 - 3700 ریال - 0 -165-432-964 انتخاب
2- شش شاگرد تازه
نويسنده:فرانتس براندنبرگ ؛ مترجم:وحید نیکخواه‌آزاد - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 813 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1374 - 1400 ریال - 0 انتخاب
3- شش شاگرد تازه
نويسنده:فرانتس براندنبرگ ؛ گردآورنده:وجیهه‌الله مقدم ؛ مترجم:وحید نیکخواه‌آزاد - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 813 - 56 صفحه - چاپ 3 سال 1368 - 200 ریال - انتخاب
4- شش شاگرد تازه
نويسنده:فرانتس براندنبرگ ؛ مترجم:وحید نیکخواه‌آزاد ؛ نقاش:مقدم وجیه‌الله - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 813 - 56 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1365 - 100 ریال - انتخاب
5- شش شاگرد تازه
نويسنده:فرانتس براندنبرگ ؛ مترجم:وحید نیکخواه‌آزاد ؛ عكاس:وجیهه‌الله مقدم - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 813 - 56 صفحه - چاپ 4 سال 1370 - 260 ریال - انتخاب
6- شش شاگرد تازه
نويسنده:فرانتس براندنبرگ ؛ مترجم:وحید نیکخواه‌آزاد ؛ تصويرگر:وجیهه‌الله مقدم - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 823 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1394 - 17000 ریال - 8 -165-432-964-978 انتخاب
7- شش شاگرد تازه
نويسنده:فرانتس براندنبرگ ؛ مترجم:وحید نیکخواه‌آزاد ؛ نقاش:وجیهه‌الله مقدم - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 823 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1377 - 2200 ریال - 0 -165-432-964 انتخاب
8- شش شاگرد تازه
نويسنده:فرانتس براندنبرگ ؛ نويسنده:وجیهه‌الله مقدم ؛ مترجم:وحید نیکخواه‌آزاد - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 813 - 56 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1365 - 120 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1