لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (6)
تالیف (23)
ترجمه (1)
تهران (6)
شهرستان (18)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (24) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خاستگاه خیزش: سرآغازی بر جامعه‌شناسی توسعه و جنبش‌های اجتماعی در ایران
نويسنده:محمدرضا (فریبرز) همزه‌ای ؛ ويراستار:عبدالحمید پاپ‌زن - طاق‌ بستان،دانشگاه رازی - دیویی: 303.484 - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 24000 ریال - 8 -81-5905-964 انتخاب
2- شور شیرین کامل (تولدی جاودانه از ترانه‌ها و سروده‌های محلی کردی کرمانشاهی) با برگردان پارسی و رسم الخط ویژه‌ی کردی کرمانشاهی ...
به‌اهتمام:خسرو پرهام ؛ مقدمه:میرجلال‌الدین کزازی ؛ مقدمه:محمدرضا (فریبرز) همزه‌ای - دینور - دیویی: 8fa9.21 - 328 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1395 - 500 نسخه - 200000 ریال - 0 -0-96229-600-978 انتخاب
3- شور شیرین کامل (تولدی جاودانه از ترانه‌ها و سروده‌های محلی کردی کرمانشاهی...
به‌اهتمام:خسرو پرهام ؛ مقدمه:میرجلال‌الدین کزازی ؛ مقدمه:محمدرضا (فریبرز) همزه‌ای - دینور - دیویی: 8fa9.21 - 328 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1395 - 500 نسخه - 200000 ریال - 0 -0-96229-600-978 انتخاب
4- گزارشی از بازرگانی و اجتماع شهر و ایالت کرمانشاه در سده‌ی نوزدهم
نويسنده:اچ.ال رابینو ؛ مترجم:محمدرضا (فریبرز) همزه‌ای - دانشگاه رازی - دیویی: 955.4423 - 174 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 8 -55-5458-600-978 انتخاب
5- شور شیرین کامل (تولدی جاودانه از ترانه‌ها و سروده‌های محلی کردی کرمانشاهی...
به‌اهتمام:خسرو پرهام ؛ مقدمه:میرجلال‌الدین کزازی ؛ مقدمه:محمدرضا (فریبرز) همزه‌ای - دینور - دیویی: 8fa9.21 - 682 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1395 - 500 نسخه - 350000 ریال - 7 -1-96229-600-978 انتخاب
6- در جستجوی هنر باستانی بافندگی در فرش کردی (کلیایی، کرمانشاه، هرسین)
نويسنده:محمدرضا (فریبرز) همزه‌ای - دانشگاه رازی - دیویی: 746.795544 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 0 -64-5458-600-978 انتخاب
7- پژوهشی میان رشته‌ای در تاریخ و فرهنگ شهر هرسین
نويسنده:محمدرضا (فریبرز) همزه‌ای - دانشگاه رازی - دیویی: 955.4423 - 268 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 5 -56-5458-600-978 انتخاب
8- رزم‌نامه (استوره‌های کهن زاگرس) بخش دوم: داستانهای حماسی رزم‌نامه به نظم گورانی - لکی
نويسنده:محمدرضا (فریبرز) همزه‌ای ؛ ويراستار:سوسن جبری ؛ نويسنده:خلیل کهریزی - دانشگاه رازی - دیویی: 8fa9.21 - 444 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 3 -76-5458-600-978 انتخاب
9- از توسعه‌نیافتگی تا توسعه‌ی پایدار: گمانه‌های جهانی توسعه‌ی پایدار
نويسنده:محمدرضا (فریبرز) همزه‌ای ؛ نويسنده:محمدمهدی فاضل‌بیگی - دانشگاه رازی - دیویی: 301 - 430 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 6 -17-5458-600-978 انتخاب
10- رزم‌نامه (استوره‌های کهن زاگرس) بخش سوم: داستانهای حماسی رزم‌نامه به نظم گورانی - لکی به نثر فارسی
نويسنده:محمدرضا (فریبرز) همزه‌ای ؛ ويراستار:سوسن جبری ؛ نويسنده:خلیل کهریزی - دانشگاه رازی - دیویی: 8fa9.21 - 388 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 210000 ریال - 0 -77-5458-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3