لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (26)
تالیف (1)
ترجمه (33)
تهران (34)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (34) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- یک هفته در فرودگاه
نويسنده:آلن دوباتن ؛ مترجم:مهرناز مصباح ؛ ويراستار:بهرنگ رجبی - چشمه - دیویی: 387.73609421 - 118 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1397 - 160000 ریال - 6 -193-229-600-978 انتخاب
2- یک هفته در فرودگاه
نويسنده:آلن دوباتن ؛ مترجم:مهرناز مصباح ؛ ويراستار:بهرنگ رجبی - چشمه - دیویی: 387.73609421 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 150000 ریال - 6 -193-229-600-978 انتخاب
3- جنگ سیب
نويسنده:برنیز مایرز ؛ مترجم:مهرناز مصباح - کتاب‌ مریم‌ وابسته‌ به ‌نشر مرکز - دیویی: 741.5 - 40 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 8500 ریال - 1 -813-305-964 انتخاب
4- هنر همچون درمان
نويسنده:آلن دوباتن ؛ نويسنده:جان آرمسترانگ ؛ مترجم:مهرناز مصباح - نشر چشمه - دیویی: 701.18 - 252 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1397 - 3 -615-229-600-978 انتخاب
5- هنر همچون درمان
نويسنده:آلن دوباتن ؛ نويسنده:جان آرمسترانگ ؛ مترجم:مهرناز مصباح - نشر چشمه - دیویی: 701.18 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1398 - 3 -615-229-600-978 انتخاب
6- هنر همچون درمان
نويسنده:آلن دوباتن ؛ نويسنده:جان آرمسترانگ ؛ مترجم:مهرناز مصباح - نشر چشمه - دیویی: 701.18 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1398 - 3 -615-229-600-978 انتخاب
7- خوشی‌ها و مصایب کار
نويسنده:آلن دوباتن ؛ مترجم:مهرناز مصباح ؛ ويراستار:بهرنگ رجبی - نشر چشمه - دیویی: 306.36 - 362 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 2 -229-229-600-978 انتخاب
8- یک هفته در فرودگاه
نويسنده:آلن دوباتن ؛ مترجم:مهرناز مصباح ؛ ويراستار:بهرنگ رجبی - چشمه - دیویی: 387.73609421 - 126 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 6 -193-229-600-978 انتخاب
9- خوشی‌ها و مصایب کار
نويسنده:آلن دوباتن ؛ مترجم:مهرناز مصباح ؛ ويراستار:بهرنگ رجبی - به‌نگار - دیویی: 306.36 - 360 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 170000 ریال - 9 -82-6332-964-978 انتخاب
10- هنر همچون درمان
نويسنده:آلن دوباتن ؛ نويسنده:جان آرمسترانگ ؛ مترجم:مهرناز مصباح - نشر چشمه - دیویی: 701.18 - 254 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1398 - 400000 ریال - 3 -615-229-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4