لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (25)
تالیف (1)
ترجمه (32)
تهران (33)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (33) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- یک هفته در فرودگاه
نويسنده:آلن دوباتن ؛ مترجم:مهرناز مصباح ؛ ويراستار:بهرنگ رجبی - چشمه - دیویی: 387.73609421 - 126 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 500 نسخه - 110000 ریال - 6 -193-229-600-978 انتخاب
2- دانشنامه دانش‌گستر: آ - اتینگهاوزن
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 862 صفحه - (در18جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 3500 نسخه - انتخاب
3- خوشی‌ها و مصایب کار
نويسنده:آلن دوباتن ؛ مترجم:مهرناز مصباح ؛ ويراستار:بهرنگ رجبی - نشر چشمه - دیویی: 306.36 - 362 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 500 نسخه - 2 -229-229-600-978 انتخاب
4- هنر همچون درمان
نويسنده:آلن دوباتن ؛ نويسنده:جان آرمسترانگ ؛ مترجم:مهرناز مصباح - نشر چشمه - دیویی: 701.18 - 252 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1397 - 1000 نسخه - 3 -615-229-600-978 انتخاب
5- یک هفته در فرودگاه
نويسنده:آلن دوباتن ؛ مترجم:مهرناز مصباح ؛ ويراستار:بهرنگ رجبی - چشمه - دیویی: 387.73609421 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 500 نسخه - 6 -193-229-600-978 انتخاب
6- یک هفته در فرودگاه
نويسنده:آلن دوباتن ؛ مترجم:مهرناز مصباح ؛ ويراستار:بهرنگ رجبی - چشمه - دیویی: 387.73609421 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 6 -193-229-600-978 انتخاب
7- خوشی‌ها و مصایب کار
نويسنده:آلن دوباتن ؛ مترجم:مهرناز مصباح ؛ ويراستار:بهرنگ رجبی - نشر چشمه - دیویی: 306.36 - 362 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 500 نسخه - 2 -229-229-600-978 انتخاب
8- یک هفته در فرودگاه
نويسنده:آلن دوباتن ؛ مترجم:مهرناز مصباح ؛ ويراستار:بهرنگ رجبی - زاوش - دیویی: 387.73609421 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1200 نسخه - 63000 ریال - 0 -20-6846-600-978 انتخاب
9- خوشی‌ها و مصایب کار
نويسنده:آلن دوباتن ؛ مترجم:مهرناز مصباح ؛ ويراستار:بهرنگ رجبی - به‌نگار - دیویی: 306.36 - 360 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1200 نسخه - 145000 ریال - 9 -82-6332-964-978 انتخاب
10- خوشی‌ها و مصایب کار
نويسنده:آلن دوباتن ؛ مترجم:مهرناز مصباح ؛ ويراستار:بهرنگ رجبی - به‌نگار - دیویی: 306.36 - 360 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1200 نسخه - 170000 ریال - 9 -82-6332-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4