لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- 30 ثانیه پشت چراغ قرمز
شاعر:مزدک تمجیدی - شولا - دیویی: 8fa1.62 - 88 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 7000 ریال - 3 -24-7770-964 انتخاب
2- نامیدن تعلیق: برنامه‌ای پژوهشی برای جامعه‌شناسی تاریخی انتقادی در ایران
نويسنده:روح‌الله اسلامی ؛ نويسنده:صالح اولاددمشقیه ؛ نويسنده:مزدک تمجیدی - مانیا هنر - دیویی: 301.02 - 346 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 470000 ریال - 2 -34-8975-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1