لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (1)
تالیف (0)
ترجمه (3)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مشاوره با کودکان
نويسنده:چارلز‌ال. تامپسون ؛ نويسنده:لیندا رودلف ؛ مترجم:جواد طهوریان - رشد - دیویی: 618.928914 - 694 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 150000 ریال - 2 -18-7537-964 انتخاب
2- مشاوره با کودکان
نويسنده:چارلز‌ال. تامپسون ؛ نويسنده:لیندا رودلف ؛ مترجم:جواد طهوریان - رشد - دیویی: 618.928914 - 700 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 70000 ریال - 2 -18-7537-964 انتخاب
3- راهنمای سلامت در همه سیاست‌ها
نويسنده:لیندا رودلف ؛ نويسنده:جولیا کاپلن ؛ نويسنده:کارن بن-موشه - فرهنگ‌گستر نخبگان - دیویی: 613 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 190000 ریال - 1 -41-8837-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1