لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (0)
تالیف (17)
ترجمه (0)
تهران (16)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مشاوره سبز
نويسنده:حسین باهر ؛ ويراستار:لیلا حاجی‌اکبری - فرهنگ سبز - 200 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 8 -50-9906-964-978 انتخاب
2- رفتارشناسی جوانان معاصر
نويسنده:حسین باهر ؛ ويراستار:نوشین همایونفر - خیام - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3300 نسخه - 18000 ریال - 3 -93-6101-964 انتخاب
3- رفتارشناسی خانواده سبز
نويسنده:حسین باهر ؛ ويراستار:نوشین همایونفر - خیام - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3300 نسخه - 25000 ریال - 7 -91-6101-964 انتخاب
4- آسیب‌شناسی خانواده
نويسنده:حسین باهر - ارباب قلم - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 189000 ریال - 4 -56-8368-600-978 انتخاب
5- فال و تماشا: گلچینی از هفتاد غزل حافظ با تعابیر رفتاری برای جوانان
نويسنده:حسین باهر - طنین - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 8500 ریال - 9 -14-5573-964 انتخاب
6- رفتارشناسی خوشبختی
نويسنده:حسین باهر - خیام - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3300 نسخه - 20000 ریال - 5 -92-6101-964 انتخاب
7- رفتارشناسی استرس
نويسنده:حسین باهر ؛ ويراستار:نوشین همایونفر - خیام - 188 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3300 نسخه - 22000 ریال - 5 -89-6101-964 انتخاب
8- گفتارهایی پیرامون مدیریت اقتصادی
نويسنده:حسین باهر - برگزیده - 168 صفحه - رقعی (کاغذی) - چاپ 1 سال 1374 - 5000 نسخه - 3300 ریال - انتخاب
9- گزارش مطالعات و حمایت‌طلبی گروه علمی سلامت اجتماعی
نويسنده:سیدحسن امامی‌رضوی ؛ نويسنده:بهزاد دماری ؛ نويسنده:نرگس تبریزچی - طب و جامعه - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 2 -10-7222-600-978 انتخاب
10- هزار نکته باریک‌تر ز مو: انسان‌شناسی
نويسنده:حسین باهر ؛ ويراستار:زهره دولتی ؛ ويراستار:افسون وفادوست - تمدن پارس - 80 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 100 نسخه - 75000 ریال - 5 -82-6508-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2