لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (0)
تالیف (17)
ترجمه (0)
تهران (16)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رفتارشناسی خوشبختی
نويسنده:حسین باهر - خیام - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3300 نسخه - 20000 ریال - 5 -92-6101-964 انتخاب
2- مشاوره سبز
نويسنده:حسین باهر ؛ ويراستار:لیلا حاجی‌اکبری - فرهنگ سبز - 200 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 8 -50-9906-964-978 انتخاب
3- رفتارشناسی زنان موفق
نويسنده:حسین باهر ؛ ويراستار:نوشین همایونفر - خیام - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3300 نسخه - 15000 ریال - 9 -90-6101-964 انتخاب
4- رفتارشناسی استرس
نويسنده:حسین باهر ؛ ويراستار:نوشین همایونفر - خیام - 188 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3300 نسخه - 22000 ریال - 5 -89-6101-964 انتخاب
5- نکاتی پیرامون عرفان نماز
نويسنده:حسین باهر - مذاکره - 102 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 5500 ریال - 7 -1-94059-964 انتخاب
6- گفتارهایی پیرامون مدیریت اقتصادی
نويسنده:حسین باهر - برگزیده - 168 صفحه - رقعی (کاغذی) - چاپ 1 سال 1374 - 5000 نسخه - 3300 ریال - انتخاب
7- رفتارشناسی جوانان معاصر
نويسنده:حسین باهر ؛ ويراستار:نوشین همایونفر - خیام - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3300 نسخه - 18000 ریال - 3 -93-6101-964 انتخاب
8- درآمدی بر مکتب: تربیعات ارزشی بر اساس متدلوژی فراگیر
نويسنده:حسین باهر - طنین - 146 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 6 -07-5573-964 انتخاب
9- آسیب‌شناسی خانواده
نويسنده:حسین باهر - ارباب قلم - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 189000 ریال - 4 -56-8368-600-978 انتخاب
10- هزار نکته باریک‌تر ز مو: انسان‌شناسی شامل 100 تست خودآزمایی رفتارشناسانه
نويسنده:حسین باهر ؛ ويراستار:زهره دولتی ؛ ويراستار:افسون وفادوست - تمدن پارس - 182 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100 نسخه - 140000 ریال - 5 -82-6508-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2