لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (0)
تالیف (17)
ترجمه (0)
تهران (16)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فال و تماشا: گلچینی از هفتاد غزل حافظ با تعابیر رفتاری برای جوانان
نويسنده:حسین باهر - طنین - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 8500 ریال - 9 -14-5573-964 انتخاب
2- برداشتهایی ارزشی از: نظامات اجتماعی (اقتصادی، فرهنگی، اداری، سیاسی)
نويسنده:حسین باهر - دفتر نشر برگزیده - 182 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 3000 نسخه - 2500 ریال - انتخاب
3- آسیب‌شناسی خانواده
نويسنده:حسین باهر - ارباب قلم - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 189000 ریال - 4 -56-8368-600-978 انتخاب
4- درآمدی بر مکتب: تربیعات ارزشی بر اساس متدلوژی فراگیر
نويسنده:حسین باهر - طنین - 146 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 6 -07-5573-964 انتخاب
5- گفتارهایی پیرامون مدیریت اقتصادی
نويسنده:حسین باهر - برگزیده - 168 صفحه - رقعی (کاغذی) - چاپ 1 سال 1374 - 5000 نسخه - 3300 ریال - انتخاب
6- کنش‌شناسی عرفان کاربردی
نويسنده:حسین باهر - ارباب قلم - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 264000 ریال - 6 -52-8368-600-978 انتخاب
7- نکاتی پیرامون عرفان نماز
نويسنده:حسین باهر - مذاکره - 102 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 5500 ریال - 7 -1-94059-964 انتخاب
8- از قم تا رم و بالعکس
نويسنده:حسین باهر ؛ تدوين:مریم هموله - تمدن پارس - 608 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100 نسخه - 230000 ریال - 9 -84-6508-600-978 انتخاب
9- رفتارشناسی خوشبختی
نويسنده:حسین باهر - خیام - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3300 نسخه - 20000 ریال - 5 -92-6101-964 انتخاب
10- رفتارشناسی زنان موفق
نويسنده:حسین باهر ؛ ويراستار:نوشین همایونفر - خیام - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3300 نسخه - 15000 ریال - 9 -90-6101-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2