لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (0)
تالیف (18)
ترجمه (0)
تهران (16)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (18) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رفتارشناسی خوشبختی
نويسنده:حسین باهر - خیام - دیویی: 158 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 20000 ریال - 5 -92-6101-964 انتخاب
2- رفتارشناسی استرس
نويسنده:حسین باهر ؛ ويراستار:نوشین همایونفر - خیام - دیویی: 155.9042 - 188 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 22000 ریال - 5 -89-6101-964 انتخاب
3- گزارش مطالعات و حمایت‌طلبی گروه علمی سلامت اجتماعی
نويسنده:سیدحسن امامی‌رضوی ؛ نويسنده:بهزاد دماری ؛ نويسنده:نرگس تبریزچی - طب و جامعه - دیویی: 613.070955 - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2 -10-7222-600-978 انتخاب
4- رفتارشناسی زنان موفق
نويسنده:حسین باهر ؛ ويراستار:نوشین همایونفر - خیام - دیویی: 305.4 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 15000 ریال - 9 -90-6101-964 انتخاب
5- رفتارشناسی جوانان معاصر
نويسنده:حسین باهر ؛ ويراستار:نوشین همایونفر - خیام - دیویی: 305.235 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 18000 ریال - 3 -93-6101-964 انتخاب
6- رفتارشناسی خانواده سبز
نويسنده:حسین باهر ؛ ويراستار:نوشین همایونفر - خیام - دیویی: 306.85 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 25000 ریال - 7 -91-6101-964 انتخاب
7- هزار نکته باریک‌تر ز مو: انسان‌شناسی
نويسنده:حسین باهر ؛ ويراستار:زهره دولتی ؛ ويراستار:افسون وفادوست - تمدن پارس - دیویی: 808.882 - 80 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 75000 ریال - 5 -82-6508-600-978 انتخاب
8- هزار نکته باریک‌تر ز مو: انسان‌شناسی شامل 100 تست خودآزمایی رفتارشناسانه
نويسنده:حسین باهر ؛ ويراستار:زهره دولتی ؛ ويراستار:افسون وفادوست - تمدن پارس - دیویی: 808.882 - 182 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 140000 ریال - 5 -82-6508-600-978 انتخاب
9- مشاوره سبز
نويسنده:حسین باهر ؛ ويراستار:لیلا حاجی‌اکبری - فرهنگ سبز - دیویی: 616.89156 - 200 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 30000 ریال - 8 -50-9906-964-978 انتخاب
10- کنش‌شناسی عرفان کاربردی
نويسنده:حسین باهر - ارباب قلم - دیویی: 297.83 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 264000 ریال - 6 -52-8368-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2