لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (0)
تالیف (18)
ترجمه (0)
تهران (16)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (18) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- درآمدی بر مکتب: تربیعات ارزشی بر اساس متدلوژی فراگیر
نويسنده:حسین باهر - طنین - دیویی: 297.076 - 146 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 6 -07-5573-964 انتخاب
2- رفتارشناسی خوشبختی
نويسنده:حسین باهر - خیام - دیویی: 158 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3300 نسخه - 20000 ریال - 5 -92-6101-964 انتخاب
3- کنش‌شناسی عرفان کاربردی
نويسنده:حسین باهر - ارباب قلم - دیویی: 297.83 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 264000 ریال - 6 -52-8368-600-978 انتخاب
4- گزارش مطالعات و حمایت‌طلبی گروه علمی سلامت اجتماعی
نويسنده:سیدحسن امامی‌رضوی ؛ نويسنده:بهزاد دماری ؛ نويسنده:نرگس تبریزچی - طب و جامعه - دیویی: 613.070955 - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 2 -10-7222-600-978 انتخاب
5- از قم تا رم و بالعکس
نويسنده:حسین باهر ؛ تدوين:مریم هموله - تمدن پارس - دیویی: 301.092 - 608 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100 نسخه - 230000 ریال - 9 -84-6508-600-978 انتخاب
6- نکاتی پیرامون عرفان نماز
نويسنده:حسین باهر - مذاکره - دیویی: 297.353 - 102 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 5500 ریال - 7 -1-94059-964 انتخاب
7- آسیب‌شناسی خانواده
نويسنده:حسین باهر - ارباب قلم - دیویی: 301.092 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 189000 ریال - 4 -56-8368-600-978 انتخاب
8- کلید من خوب
نويسنده:غلامعباس کوچکی‌راوندی ؛ مقدمه:حسین باهر ؛ مقدمه:آرمین محمودی - مجلس افروز - دیویی: 818.5402 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 5000 نسخه - 250000 ریال - 8 -3-98004-600-978 انتخاب
9- هزار نکته باریک‌تر ز مو: انسان‌شناسی شامل 100 تست خودآزمایی رفتارشناسانه
نويسنده:حسین باهر ؛ ويراستار:زهره دولتی ؛ ويراستار:افسون وفادوست - تمدن پارس - دیویی: 808.882 - 182 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100 نسخه - 140000 ریال - 5 -82-6508-600-978 انتخاب
10- گفتارهایی پیرامون مدیریت اقتصادی
نويسنده:حسین باهر - برگزیده - دیویی: 330.1 - 168 صفحه - رقعی (کاغذی) - چاپ 1 سال 1374 - 5000 نسخه - 3300 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2