لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(21)
چاپ مجدد (14)
تالیف (5)
ترجمه (30)
تهران (35)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (35) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- معمای فراوانی: رونق‌های نفتی و دولت‌های نفتی
نويسنده:تری‌لین کارل ؛ مترجم:جعفر خیرخواهان ؛ ويراستار:محمد مالجو - نشر نی - دیویی: 987 - 434 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 200 نسخه - 240000 ریال - 7 -071-185-964-978 انتخاب
2- معمای فراوانی: رونق‌های نفتی و دولت‌های نفتی
نويسنده:تری‌لین کارل ؛ مترجم:جعفر خیرخواهان ؛ ويراستار:محمد مالجو - نشر نی - دیویی: 987 - 432 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1000 نسخه - 76000 ریال - 7 -071-185-964-978 انتخاب
3- اقتصاد
نويسنده:پارتا داسگوپتا ؛ مترجم:جعفر خیرخواهان - نشر ماهی - دیویی: 330 - 256 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 0 -099-209-964-978 انتخاب
4- بانکداری اخلاقی با رویکرد اسلامی (ضوابط اخلاقی و تدابیر ساختاری)
نويسنده:حسین عیوضلو ؛ نويسنده:وهاب قلیچ ؛ ويراستار:جعفر خیرخواهان - پژوهشکده ‌پولی‌ و بانکی - دیویی: 297.4833 - 262 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1500 نسخه - 120000 ریال - 8 -97-5982-600-978 انتخاب
5- معمای فراوانی: رونق‌های نفتی و دولت‌های نفتی
نويسنده:تری‌لین کارل ؛ مترجم:جعفر خیرخواهان ؛ ويراستار:محمد مالجو - نشر نی - دیویی: 987 - 432 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 200 نسخه - 260000 ریال - 7 -071-185-964-978 انتخاب
6- بانکداری اخلاقی با رویکرد اسلامی (ضوابط اخلاقی و تدابیر ساختاری)
نويسنده:حسین عیوضلو ؛ نويسنده:وهاب قلیچ ؛ ويراستار:جعفر خیرخواهان - پژوهشکده ‌پولی‌ و بانکی - دیویی: 297.4833 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 8 -97-5982-600-978 انتخاب
7- حکمرانی خوب بنیان توسعه
نويسنده:احمد میدری ؛ نويسنده:جعفر خیرخواهان - مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهشها - دیویی: 338 - 732 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1383 - 1500 نسخه - انتخاب
8- ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی
نويسنده:دارون عجم‌اوغلو ؛ نويسنده:جیمز رابینسون ؛ مترجم:جعفر خیرخواهان - کویر - دیویی: 321.8 - 582 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 500 نسخه - 730000 ریال - 7 -036-214-964-978 انتخاب
9- ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی
نويسنده:دارون عجم‌اوغلو ؛ نويسنده:جیمز رابینسون ؛ مترجم:جعفر خیرخواهان - کویر - دیویی: 321.8 - 584 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 600 نسخه - 350000 ریال - 7 -036-214-964-978 انتخاب
10- اقتصاد فقیر: بازاندیشی بنیادین در شیوه مبارزه با فقر جهانی
نويسنده:آبهیجیت بنرجی ؛ نويسنده:استر دوفلو ؛ مترجم:جعفر خیرخواهان - دنیای اقتصاد - دیویی: 338.9109724 - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1100 نسخه - 250000 ریال - 5 -07-7106-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4