لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (129)
تالیف (144)
ترجمه (4)
تهران (147)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (56)
كمك درسی و آموزشی (88)

تعداد یافت شده (148) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کتاب کار کودک (واحد کار جانوران)
نويسنده:منیره حسنی‌نسب ؛ نويسنده:ناهید کوشیار ؛ نويسنده:معصومه قاسم‌زاده - ابوعطا - دیویی: 372.21 - 20 صفحه - رحلی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1384 - 10000 نسخه - 7000 ریال - 4 -52-8219-964 انتخاب
2- شب ترسناک و حمله‌ی گرگ‌ها (مسئولیت‌پذیری)
نويسنده:مژگان مشتاق ؛ نويسنده:بهروز واثقی ؛ تصويرگر:سارا صالحی - ابوعطا - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 8 -041-170-964-978 انتخاب
3- املای پایه‌ی اول دبستان: شامل فعالیت‌های متنوع و خلاق
نويسنده:محمدرضا سنگری ؛ نويسنده:فاطمه‌صغری علیزاده ؛ نويسنده:داریوش هفت‌برادران - ابوعطا،راه رشد - دیویی: 4fa1 - 74 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1386 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 6 -48-8219-964 انتخاب
4- املای پایه‌ی دوم دبستان شامل: فعالیت‌های متنوع و خلاق
نويسنده:محمدرضا سنگری ؛ نويسنده:فاطمه‌صغری علیزاده ؛ نويسنده:داریوش هفت‌برادران - راه رشد،ابوعطا - دیویی: 4fa1 - 76 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1386 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 6 -41-6018-964 انتخاب
5- علوم تجربی پایه‌ی سوم دبستان
نويسنده:زهرا حریرفروش ؛ نويسنده:مهرناز صادقی ؛ تصويرگر:سارا صالحی - راه رشد،ابوعطا - دیویی: 507 - 132 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1386 - 3000 نسخه - 16000 ریال - 8 -99-6018-964 انتخاب
6- راز موجود عجیب (شناخت خود)
نويسنده:مژگان مشتاق ؛ نويسنده:بهروز واثقی ؛ تصويرگر:سارا صالحی - ابوعطا - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 2 -043-170-964-978 انتخاب
7- راز موجود عجیب (شناخت خود)
نويسنده:مژگان مشتاق ؛ نويسنده:بهروز واثقی ؛ تصويرگر:سارا صالحی - ابوعطا - دیویی: 155.4 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 2 -043-170-964-978 انتخاب
8- املای پایه‌ی اول دبستان: شامل فعالیت‌های متنوع و خلاق
نويسنده:محمدرضا سنگری ؛ نويسنده:فاطمه‌صغری علیزاده ؛ نويسنده:داریوش هفت‌برادران - ابوعطا،راه رشد - دیویی: 4fa1 - 74 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 22 سال 1387 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 6 -48-8219-964 انتخاب
9- املای پایه‌ی اول دبستان شامل: فعالیت‌های متنوع و خلاق
نويسنده:محمدرضا سنگری ؛ نويسنده:فاطمه‌صغری علیزاده ؛ نويسنده:داریوش هفت‌برادران - ابوعطا،راه رشد - دیویی: 4fa1 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 3000 نسخه - 9500 ریال - 6 -48-8219-964 انتخاب
10- اسرار شب‌های تاریک (غلبه بر ترس)
نويسنده:مژگان مشتاق ؛ نويسنده:بهروز واثقی ؛ تصويرگر:سارا صالحی - ابوعطا - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 7 -051-170-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15