لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (3)
تالیف (9)
ترجمه (2)
تهران (10)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فلور ایران: تیره ارغوان (Caeslpiniaceae)
نويسنده:فرخ قهرمانی‌نژاد ؛ ويراستار:محمد صانعی‌شریعت‌پناهی ؛ ويراستار:غلامرضا امین - موسسه ‌تحقیقات‌ جنگلها و مراتع - دیویی: 581.955 - 28 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 ریال - 7 -205-473-964 انتخاب
2- انگلیسی برای نگارش مقالات پژوهشی
نويسنده:آدریان وال‌ورک ؛ مترجم:فرخ قهرمانی‌نژاد ؛ مترجم:بابک دبیر - جهاد دانشگاهی واحد خوارزمی - دیویی: 808.06665 - 394 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 180000 ریال - 2 -04-7605-600-978 انتخاب
3- سیستماتیک گیاهی
نويسنده:مایکل‌جورج سیمپسون ؛ مترجم:فرخ قهرمانی‌نژاد ؛ مترجم:پریا پویان - خانه زیست‌شناسی - دیویی: 581.012 - 544 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 360000 ریال - 7 -08-6926-600-978 انتخاب
4- English for the students of cell an molecular biology
نويسنده:سعید آیریان ؛ نويسنده:فرخ قهرمانی‌نژاد - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 428.64 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 145000 ریال - 5 -486-530-964-978 انتخاب
5- English for the students of cell an molecular biology
نويسنده:سعید آیریان ؛ نويسنده:فرخ قهرمانی‌نژاد - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 428.64 - 290 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 150000 ریال - 5 -486-530-964-978 انتخاب
6- فلور ایران: تیره کاسنی (Asteraceae)
نويسنده:ولی‌الله مظفریان ؛ نويسنده:فرخ قهرمانی‌نژاد ؛ نويسنده:سارا نریمیسا - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور - دیویی: 581.955 - 1024 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 730000 ریال - 9 -307-473-964-978 انتخاب
7- English for the students of plant science
نويسنده:فرخ قهرمانی‌نژاد - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 428.64 - 290 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 30000 ریال - 8 -357-530-964-978 انتخاب
8- اصول کلی و مفاهیم کلیدی در توالی‌ها: تعیین توالی و هم‌ردیفی
نويسنده:مهرشید ریاحی ؛ ويراستار:فرخ قهرمانی‌نژاد - جهاد دانشگاهی، واحد استان البرز (خوارزمی) - دیویی: 574.87328 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 250000 ریال - 4 -84-7605-600-978 انتخاب
9- دانشنامه دانش‌گستر: آ - اتینگهاوزن
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 862 صفحه - (در18جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - انتخاب
10- English for the students of cell an molecular biology
نويسنده:سعید آیریان ؛ نويسنده:فرخ قهرمانی‌نژاد - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 428.64 - 298 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 38000 ریال - 5 -486-530-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2