لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(28)
چاپ مجدد (19)
تالیف (39)
ترجمه (8)
تهران (46)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (47) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ارتقاء سلامت: دانش و رفتار
نويسنده:جین کتس ؛ نويسنده:آلیسون پیردی ؛ نويسنده:جنی داگلاس - شهرآب،آینده سازان - دیویی: 613 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 34000 ریال - 9 -34-6827-964 انتخاب
2- نقشه‌نگاری مداخله: برای طراحی برنامه‌های ارتقاء سلامت
نويسنده:لیلا سبزمکان ؛ نويسنده:محمدعلی مروتی‌شریف‌آباد ؛ نويسنده:داود شجاعی‌زاده - یاررس،آثار سبحان - دیویی: 613.07 - 116 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 92000 ریال - 6 -7-95140-600-978 انتخاب
3- راهنمای ارتقای سلامت و ایمنی محیط کار کوچک
نويسنده:داود شجاعی‌زاده ؛ نويسنده:شهرام رفیعی‌فر ؛ نويسنده:محمدهادی موذن‌جامی - مضراب - دیویی: 363.11 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 18000 ریال - 1 -5-91617-600-978 انتخاب
4- برنامه‌ریزی، اجرا و ارزشیابی برنامه‌های ارتقای سلامت
نويسنده:جیمزاف مکنزی ؛ نويسنده:برادال نیگر ؛ نويسنده:جان‌ال اسملتزر - مهر راوش - دیویی: 613.068 - 552 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 110000 ریال - 6 -43-2510-964-978 انتخاب
5- آموزش بهداشت در خانه و خانواده (بر اساس استاندارد مهارت‌های سالم زیستن) ویژه‌ی رشته‌ی مدیریت و برنامه‌ریزی خانواده شاخه‌ی کاردانش
نويسنده:داود شجاعی‌زاده ؛ ويراستار:علی‌اصغر عطاء‌اللهی - عابد - دیویی: 613.07 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 6400 ریال - 0 -627-364-964 انتخاب
6- ارتباط و طراحی پیام در سلامت؟
نويسنده:طاهره دهداری ؛ نويسنده:داود شجاعی‌زاده ؛ نويسنده:فرشته زمانی‌علویجه - توانگران - دیویی: 613.068 - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 220000 ریال - 6 -62-7608-964-978 انتخاب
7- 101 نکته کلیدی تغییر رفتار در آموزش دیابت
نويسنده:رابرت ام. اندرسون ؛ مترجم:آذر طل ؛ مترجم:بهرام محبی - حکیم هیدجی - دیویی: 616.461 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 59000 ریال - 0 -25-5877-600-978 انتخاب
8- در مسیر سلامت و ایمنی (راهنمای ترویج شیوه زندگی سالم و ایمن)
نويسنده:شهرام رفیعی‌فر ؛ نويسنده:محمدهادی موذن‌جامی ؛ نويسنده:امیدوار رضایی‌میرقائد - تندیس - دیویی: 362.1068 - 640 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 120000 ریال - 9 -16-5445-600-978 انتخاب
9- نظریه‌ها، مدل‌ها و روش‌های آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
نويسنده:محسن صفاری ؛ نويسنده:داود شجاعی‌زاده ؛ نويسنده:فضل‌الله غفرانی‌پور - آثار سبحان - دیویی: 613.07 - 234 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 84000 ریال - 7 -47-2580-964-978 انتخاب
10- الگوی جامع ارزیابی و ارتقای سلامت و ایمنی محیط کار (مدل کار سالم) شامل شاخص‌ها و معیارهای اندازه‌گیری
نويسنده:مسعود مطلبی‌قاین ؛ نويسنده:امید قاضی‌میرسعید ؛ نويسنده:شهرام رفیعی‌فر - مضراب - دیویی: 363.11 - 78 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 25000 ریال - 0 -2-91617-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5