لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (1)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فیزیولوژی گیاهی: جذب و انتقال مواد از خلال غشاء)
نويسنده:منصور شریعتی ؛ نويسنده:مریم مددکار‌حق‌جو - دانشگاه اصفهان - دیویی: 581.2 - 238 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 6 -95-6478-964 انتخاب
2- فیزیولوژی گیاهی: جذب و انتقال مواد از خلال غشاء)
نويسنده:منصور شریعتی ؛ نويسنده:مریم مددکار‌حق‌جو - دانشگاه اصفهان - دیویی: 581.2 - 250 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 20000 ریال - 6 -95-6478-964 انتخاب
3- آموزش آزمایشگاهی فیزیولوژی گیاهی برای آزمایشگاه‌های فیزیولوژی گیاهی
نويسنده:منصور شریعتی ؛ نويسنده:فرزانه ضوئی - دانشگاه اصفهان - دیویی: 581.1 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 35000 ریال - 4 -002-110-600-978 انتخاب
4- دانشنامه دانش‌گستر: آ - اتینگهاوزن
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 862 صفحه - (در18جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1