لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(30)
چاپ مجدد (48)
تالیف (6)
ترجمه (72)
تهران (78)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (66)
كمك درسی و آموزشی (7)

تعداد یافت شده (78) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دلم می‌خواهد هر کاری دوست دارم بکنم
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:سینا امینی ؛ ويراستار:سیما سودخواه - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 813 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 8 -647-389-964-978 انتخاب
2- اجازه بگیریم!
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:عرفانه جوادپور ؛ ويراستار:سیما سودخواه - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 813 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 1 -646-389-964-978 انتخاب
3- می‌گویم "نه"! (درباره‌ی فشار همسالان)
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:سینا امینی ؛ ويراستار:سیما سودخواه - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 305.23 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 0 -643-389-964-978 انتخاب
4- مسخره‌ام نکن!
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:راحیل ذبیحی ؛ ويراستار:سیما سودخواه - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 813 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 2000 نسخه - 65000 ریال - 3 -639-389-964-978 انتخاب
5- خالی‌بندی
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:عرفانه جوادپور ؛ ويراستار:سیما سودخواه - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 813 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 3 -626-389-964-978 انتخاب
6- من خوشحالم: درباره‌ی احساسات
نويسنده:ایزابل توماس ؛ مترجم:هایده کروبی ؛ ويراستار:سیما سودخواه - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 152.4 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 9 -666-389-964-978 انتخاب
7- من خوشحالم: درباره‌ی احساسات
نويسنده:ایزابل توماس ؛ مترجم:هایده کروبی ؛ ويراستار:سیما سودخواه - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 152.4 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 2000 نسخه - 65000 ریال - 9 -666-389-964-978 انتخاب
8- تحلیل پوششی داده‌ها: مدل‌های کمی در ارزیابی عملکرد سازمان‌ها
نويسنده:محمدرضا مهرگان ؛ ويراستار:سیما سودخواه - نشر کتاب دانشگاهی - دیویی: 658.5150287 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1200 نسخه - 69000 ریال - 0 -63-5107-600-978 انتخاب
9- همیشه نگرانم!
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:عرفانه جوادپور ؛ ويراستار:سیما سودخواه - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 813 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 2000 نسخه - 65000 ریال - 4 -629-389-964-978 انتخاب
10- خیال‌پرداز
نويسنده:ایان مک‌یوان ؛ مترجم:منیژه اسلامی ؛ ويراستار:سیما سودخواه - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 823.914 - 122 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 6 -0053-12-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8