لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(30)
چاپ مجدد (49)
تالیف (6)
ترجمه (73)
تهران (79)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (67)
كمك درسی و آموزشی (7)

تعداد یافت شده (79) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کار گروهی
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:سینا امینی ؛ ويراستار:سیما سودخواه - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 813 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 20000 ریال - 4 -645-389-964-978 انتخاب
2- همیشه نگرانم!
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:عرفانه جوادپور ؛ ويراستار:سیما سودخواه - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 813 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 65000 ریال - 4 -629-389-964-978 انتخاب
3- گیر افتادم!: مقابله با آزار جنسی
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:مریم رضازاده ؛ ويراستار:سیما سودخواه - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 305.231 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 80000 ریال - 2 -821-389-964-978 انتخاب
4- کاش حرف گوش کن بودم!
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:عرفانه جوادپور ؛ ويراستار:سیما سودخواه - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 813 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 140000 ریال - 5 -648-389-964-978 انتخاب
5- پاستیل‌های ضدقلدری
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:عرفانه جوادپور ؛ ويراستار:سیما سودخواه - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 305.231 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 200000 ریال - 7 -644-389-964-978 انتخاب
6- کاش حرف گوش کن بودم!
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:عرفانه جوادپور ؛ ويراستار:سیما سودخواه - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 813 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 20000 ریال - 5 -648-389-964-978 انتخاب
7- تحلیل پوششی داده‌ها: مدل‌های کمی در ارزیابی عملکرد سازمان‌ها
نويسنده:محمدرضا مهرگان ؛ ويراستار:سیما سودخواه - نشر کتاب دانشگاهی - دیویی: 658.5150287 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 69000 ریال - 0 -63-5107-600-978 انتخاب
8- بادکنک غمگین چطور خوشحال شد؟
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:عرفانه جوادپور ؛ ويراستار:سیما سودخواه - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 813 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 65000 ریال - 6 -641-389-964-978 انتخاب
9- کار گروهی
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:سینا امینی ؛ ويراستار:سیما سودخواه - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 813 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 80000 ریال - 4 -645-389-964-978 انتخاب
10- فاصله‌ات را با من حفظ کن! "راهنمای رعایت حقوق دیگران"
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:عرفانه جوادپور ؛ ويراستار:سیما سودخواه - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 813 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 140000 ریال - 9 -640-389-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8