لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (11)
تالیف (0)
ترجمه (17)
تهران (17)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (9)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مرجع کاربردی برنامه‌نویسان Android
نويسنده:دیو اسمیت ؛ نويسنده:جف فریزن ؛ مترجم:آرمان اسدسنگابی - دانشگاهی کیان - دیویی: 005.2768 - 512 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 295000 ریال - 2 -033-307-600-978 انتخاب
2- مرجع کاربردی برنامه‌نویسان Android
نويسنده:دیو اسمیت ؛ نويسنده:جف فریزن ؛ مترجم:آرمان اسدسنگابی - دانشگاهی کیان - دیویی: 005.2768 - 512 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 375000 ریال - 2 -033-307-600-978 انتخاب
3- آزمایش‌های مغز شگفت‌انگیز
نويسنده:نیک آرنولد ؛ مترجم:محمود مزینانی ؛ ويراستار:آتوسا صالحی - پیدایش - دیویی: 507 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 45000 ریال - 4 -678-349-964-978 انتخاب
4- آزمایش‌های مغز شگفت‌انگیز
نويسنده:نیک آرنولد ؛ مترجم:محمود مزینانی ؛ ويراستار:آتوسا صالحی - پیدایش - دیویی: 507 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1394 - 120000 ریال - 4 -678-349-964-978 انتخاب
5- جوشکاری آرگون
نويسنده:دیو اسمیت ؛ مترجم:علی رمضانخانی - فدک ایساتیس - دیویی: 671.5212 - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 50000 ریال - 4 -065-160-600-978 انتخاب
6- آزمایش‌های مغز شگفت‌انگیز
نويسنده:نیک آرنولد ؛ مترجم:محمود مزینانی ؛ ويراستار:آتوسا صالحی - پیدایش - دیویی: 507 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 80000 ریال - 4 -678-349-964-978 انتخاب
7- آزمایش‌های مغز شگفت‌انگیز
نويسنده:نیک آرنولد ؛ مترجم:محمود مزینانی ؛ ويراستار:آتوسا صالحی - پیدایش - دیویی: 507 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 70000 ریال - 4 -678-349-964-978 انتخاب
8- مرجع کاربردی برنامه‌نویسان Android
نويسنده:دیو اسمیت ؛ نويسنده:جف فریزن ؛ مترجم:آرمان اسدسنگابی - دانشگاهی کیان - دیویی: 005.2768 - 512 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 275000 ریال - 2 -033-307-600-978 انتخاب
9- مرجع کاربردی برنامه‌نویسان Android
نويسنده:دیو اسمیت ؛ نويسنده:جف فریزن ؛ مترجم:آرمان اسدسنگابی - دانشگاهی کیان - دیویی: 005.2768 - 512 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 250000 ریال - 2 -033-307-600-978 انتخاب
10- جوشکاری آرگون
نويسنده:دیو اسمیت ؛ مترجم:علی رمضانخانی - فدک ایساتیس - دیویی: 671.5212 - 132 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 11000 ریال - 2 -00-8598-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2