لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (0)
تالیف (6)
ترجمه (0)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نگرشی به مالیات بر ارزش افزوده و چگونگی اجرای آن در ایران
نويسنده:فرهاد طهماسبی‌بلداجی ؛ نويسنده:اسماعیل افضلی ؛ نويسنده:رضا بوستانی - وزارت امور اقتصاد و دارایی، دفتر طرح مالیات بر ارزش افزوده - دیویی: 336.2714 - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 0 -3727-06-964 انتخاب
2- مالیات بر ارزش افزوده (VAT) مروری بر ادبیات موضوع و تجربیات
نويسنده:علی طیب‌نیا ؛ زيرنظر:پرویز شهریاری‌راد - وزارت امور اقتصاد و دارایی، دفتر طرح مالیات بر ارزش افزوده - دیویی: 336.2714 - 100 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2 -5671-06-964 انتخاب
3- تخمین ظرفیت مالیاتی ناشی از اجرای لایحه مالیات بر ارزش افزوده در ایران
نويسنده:الیاس نادران ؛ زيرنظر:پرویز شهریاری‌راد - وزارت امور اقتصاد و دارایی، دفتر طرح مالیات بر ارزش افزوده - دیویی: 336.2714 - 144 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 0 -5672-06-964 انتخاب
4- بررسی اثر احتمالی اجرای مالیات بر ارزش افزوده بر تورم و نابرابری: بررسی اثرات احتمالی مالیات بر ارزش افزوده (VAT) در ایران بر تورم
نويسنده:علی طیب‌نیا ؛ نويسنده:تیمور رحمانی ؛ زيرنظر:پرویز شهریاری‌راد - وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی کشور، دفتر طرح مالیات بر ارزش افزوده - دیویی: 336.2714 - 284 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 6 -5957-06-964 انتخاب
5- بررسی اثر احتمالی اجرای مالیات بر ارزش افزوده بر تورم و نابرابری: بررسی اثرات احتمالی مالیات بر ارزش افزوده (VAT) در ایران بر توزیع درآمد
نويسنده:علی طیب‌نیا ؛ زيرنظر:پرویز شهریاری‌راد - وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی کشور، دفتر طرح مالیات بر ارزش افزوده - دیویی: 336.2714 - 242 صفحه - جلد 3 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 4 -5958-06-964 انتخاب
6- بررسی اثر احتمالی اجرای مالیات بر ارزش افزوده بر تورم و نابرابری: بررسی اثرات احتمالی مالیات بر ارزش افزوده (VAT) در ایران بر توزیع درآمد
نويسنده:علی طیب‌نیا ؛ زيرنظر:پرویز شهریاری‌راد - وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی کشور، دفتر طرح مالیات بر ارزش افزوده - دیویی: 336.2714 - 292 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 6 -5957-06-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1