لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (20)
تالیف (3)
ترجمه (25)
تهران (28)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (28) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کتاب کوچک آرامش: رازهای دست‌یابی به آرامش
نويسنده:پل ویلسون ؛ مترجم:محمدحسین باجلان‌فرخی - فراروان - دیویی: 155.9042 - 168 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1383 - 3000 نسخه - 7500 ریال - 6 -19-6135-964 انتخاب
2- شناخت اساطیر خاور نزدیک (بین‌النهرین)
نويسنده:جان گری ؛ مترجم:محمدحسین باجلان‌فرخی - اساطیر - دیویی: 291.1309394 - 324 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1378 - 3300 نسخه - 19200 ریال - 8 -73-5960-964 انتخاب
3- کتاب کوچک عشق: "عاشقانه‌های شرق و غرب"
نويسنده:اکس لیبریس ؛ مترجم:محمدحسین باجلان‌فرخی - فراروان - دیویی: 808.882 - 224 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 3000 نسخه - 8500 ریال - 1 -33-6135-964 انتخاب
4- شناخت اساطیر ایران
نويسنده:جان‌راسل هینلز ؛ مترجم:محمدحسین باجلان‌فرخی - اساطیر - دیویی: 291.130955 - 562 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1389 - 1100 نسخه - 160000 ریال - 0 -264-331-964-978 انتخاب
5- شناخت اساطیر ایران
نويسنده:جان‌راسل هینلز ؛ مترجم:محمدحسین باجلان‌فرخی - اساطیر - دیویی: 295.130935 - 554 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1385 - 2200 نسخه - 90000 ریال - 964-331-264-X انتخاب
6- شناخت اساطیر ایران
نويسنده:جان‌راسل هینلز ؛ مترجم:محمدحسین باجلان‌فرخی - اساطیر - دیویی: 291.130955 - 560 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3300 نسخه - 5 -12-6194-964 انتخاب
7- شناخت اساطیر هند
نويسنده:ورونیکا ایونس ؛ مترجم:محمدحسین باجلان‌فرخی - اساطیر - دیویی: 294.33 - 288 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1397 - 440 نسخه - 380000 ریال - 3 -078-331-964-978 انتخاب
8- کتاب کوچک آرامش: رازهای دست‌یابی به آرامش
نويسنده:پل ویلسون ؛ مترجم:محمدحسین باجلان‌فرخی - فراروان - دیویی: 155.9042 - 168 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 6 سال 1387 - 3000 نسخه - 6 -19-6135-964 انتخاب
9- در قلمرو انسان‌شناسی (مجموعه مقالات)
نويسنده:محمدحسین باجلان‌فرخی - افکار - دیویی: 301 - 424 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1100 نسخه - 180000 ریال - 2 -90-8910-964-978 انتخاب
10- در قلمرو انسان‌شناسی (مجموعه مقالات)
نويسنده:محمدحسین باجلان‌فرخی - افکار - دیویی: 301 - 424 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2200 نسخه - 85000 ریال - 2 -90-8910-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3