لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (4)
تالیف (7)
ترجمه (2)
تهران (1)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تطور الادب العربی المعاصر"تاریخ و نصوص"
نويسنده:محمود شکیب‌انصاری ؛ ويراستار:فیروز حریرچی ؛ ويراستار:مسلم فاخر - دانشگاه شهید چمران - دیویی: 892.709002 - 390 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 1000 نسخه - 9 -40-6710-964 انتخاب
2- تطور الادب العربی المعاصر: تاریخ و نصوص
نويسنده:محمود شکیب‌انصاری ؛ ويراستار:فیروز حریرچی ؛ ويراستار:مسلم فاخر - دانشگاه شهید چمران - دیویی: 892.709002 - 388 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1394 - 9 -40-6710-964 انتخاب
3- عناصر تاثیر‌گذار در بلاغت عربی
مترجم:حسن دادخواه ؛ ويراستار:محمود شکیب‌انصاری ؛ ويراستار:نصرالله امامی - دانشگاه شهید چمران - دیویی: 492 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 2000 نسخه - 4 -400-305-964 انتخاب
4- تطور الادب العربی المعاصر: تاریخ و نصوص
نويسنده:محمود شکیب‌انصاری ؛ ويراستار:فیروز حریرچی ؛ ويراستار:مسلم فاخر - دانشگاه شهید چمران - دیویی: 892.709002 - 484 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1398 - 500 نسخه - 550000 ریال - 4 -239-141-600-978 انتخاب
5- نصوص مترجمه: بین اللغتین العربیه و الفارسیه "بررسی ترجمه از عربی به فارسی و بر عکس"
نويسنده:محمود شکیب‌انصاری ؛ ويراستار:قاسم بستانی - دانشگاه شهید چمران - دیویی: 492.7802 - 314 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 26000 ریال - 3 -30-8659-964 انتخاب
6- دروس فی فقه اللغه العربیه "زبان‌شناسی عربی"
نويسنده:محمود شکیب‌انصاری ؛ ويراستار:سیدفضل‌الله میرقادری - دانشگاه شهید چمران - دیویی: 492.7 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 1 -80-8659-964-978 انتخاب
7- تغییر معنایی بین شعر جاهلی و زبان قرآن کریم (ترجمه کتاب التطور الدلالی بین لغه الشعر الجاهی و لغه القرآن الکریم)
مترجم:قاسم بستانی ؛ ويراستار:محمود شکیب‌انصاری ؛ ويراستار:عادل سواعدی - دانشگاه شهید چمران - دیویی: 297.13 - 530 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 1 -186-141-600-978 انتخاب
8- فن الترجمه بین اللغتین العربیه و الفارسیه "فن ترجمه از عربی به فارسی و برعکس"
نويسنده:محمود شکیب‌انصاری ؛ ويراستار:یحیی معروف ؛ ويراستار:نصرالله امامی - دانشگاه شهید چمران - دیویی: 492.7802 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - 1000 نسخه - 0 -98-6710-964 انتخاب
9- فن الترجمه بین اللغتین العربیه و الفارسیه "فن ترجمه از عربی به فارسی و برعکس"
نويسنده:محمود شکیب‌انصاری ؛ ويراستار:یحیی معروف ؛ ويراستار:نصرالله امامی - دانشگاه شهید چمران - دیویی: 492.7802 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1000 نسخه - 0 -98-6710-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1