لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (4)
تالیف (5)
ترجمه (10)
تهران (15)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (15) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Functional communication in English
نويسنده:سیدضیاء تاج‌الدین - جنگل،جاودانه - دیویی: 428.24 - 180 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 200000 ریال - 3 -157-316-600-978 انتخاب
2- گردآوری اطلاعات
نويسنده:ریچارد تمپلار ؛ مترجم:سیدضیاء تاج‌الدین ؛ ويراستار:مهران اخباریفر - موسسه‌ انتشارات ‌قدیانی - دیویی: 658.4038 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 12500 ریال - 5 -640-417-964 انتخاب
3- Interlanguage pragmatics and language teaching
نويسنده:سیدضیاء تاج‌الدین - جنگل،جاودانه - دیویی: 306.44 - 98 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 40000 ریال - 7 -159-316-600-978 انتخاب
4- توسعه مشارکتی نوآوریهای کشاورزی
نويسنده:یورگن ورنر ؛ مترجم:سیدضیاء تاج‌الدین ؛ ويراستار:علیرضا خرمایی - ارغنون - دیویی: 630 - 324 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 16000 ریال - 4 -11-6800-964 انتخاب
5- گردآوری اطلاعات
نويسنده:ریچارد تمپلار ؛ مترجم:سیدضیاء تاج‌الدین ؛ ويراستار:مهران اخباریفر - موسسه‌ انتشارات ‌قدیانی - دیویی: 658.4038 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 10000 ریال - 5 -640-417-964 انتخاب
6- فراسوی رهیافت کشاورز - نخست: دانش روستاییان، پژوهش کشاورزی و ترویج
نويسنده:ایان اسکونز ؛ نويسنده:جان تامسون ؛ مترجم:موسی موسوی‌زنوز - وزارت جهاد کشاورزی، مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی - دیویی: 630.72 - 568 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 33000 ریال - 7 -1-94103-964 انتخاب
7- انتخاب روش‌های پژوهش گردآوری داده‌ها برای دست‌اندرکاران توسعه
نويسنده:برایان پرات ؛ نويسنده:پیتر لویزوس ؛ مترجم:ابراهیم حسن‌پورآهی‌دشتی - نشر فرازان - دیویی: 301.072 - 166 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 10000 ریال - 7 -7-90708-964 انتخاب
8- عقل و ضد عقل در روزگار ما
نويسنده:کارل یاسپرس ؛ مترجم:سیدضیاء تاج‌الدین ؛ ويراستار:علی سیاح - چشمه - دیویی: 193 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 6 -867-229-600-978 انتخاب
9- انسان اجتماعی
نويسنده:رالف دارندورف ؛ مترجم:سیدضیاء تاج‌الدین - قطره - دیویی: 301 - 182 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 110000 ریال - 3 -796-119-600-978 انتخاب
10- خواندن (سطح متوسط 1)
نويسنده:سیدضیاء تاج‌الدین ؛ ويراستار:ترانه امیرابراهیمی - کانون زبان ایران - دیویی: 4fa1 - 88 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2 -46-7747-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2