لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (51)
تالیف (8)
ترجمه (62)
تهران (69)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (68)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (70) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خدا چه مهربان است
نويسنده:آکی‌کو کاگه‌یاما ؛ مترجم:عبدالوحید ایزدپناه ؛ مترجم:جعفر ابراهیمی - کتاب نیستان - دیویی: 8fa1.62 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 13500 ریال - 9 -400-337-964 انتخاب
2- آواز جیرجیرک کوچولو
نويسنده:اریک کارل ؛ مترجم:عبدالوحید ایزدپناه ؛ ويراستار:رضا فرهنگ - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 813 - 28 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 400 ریال - انتخاب
3- خدا چه مهربان است
نويسنده:آکی‌کو کاگه‌یاما ؛ شاعر:جعفر ابراهیمی ؛ مترجم:عبدالوحید ایزدپناه - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa1.62 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 1450 ریال - انتخاب
4- بچه‌های حیوانات
نويسنده:هری مک‌نات ؛ مترجم:عبدالوحید ایزدپناه - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 591 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1380 - 3000 ریال - 9 -345-432-964 انتخاب
5- موشه و درخت سیب
نويسنده:یوشیو ناکائه ؛ مترجم:عبدالوحید ایزدپناه ؛ نقاش:نوریکو اوئنو - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 895.1 - 36 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 7000 ریال - 2 -071-432-964-978 انتخاب
6- شگفتیهای طبیعت
نويسنده:والتر لینزن‌مایر ؛ مترجم:عبدالوحید ایزدپناه - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 591.5 - 34 صفحه - (در1جلد ) - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1373 - 550 ریال - انتخاب
7- شگفتیهای طبیعت
نويسنده:والتر لینزن‌مایر ؛ مترجم:عبدالوحید ایزدپناه - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 591 - 34 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1375 - 2300 ریال - انتخاب
8- سرگذشت یک قطره آب: برای دانش‌آموزان سالهای سوم، چهارم و پنجم دبستان
نويسنده:کنت دوماری‌کولمون ؛ مترجم:عبدالوحید ایزدپناه - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 843 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1375 - 1700 ریال - انتخاب
9- سرگذشت یک قطره آب: برای دانش‌آموزان سالهای سوم، چهارم و پنجم دبستان
نويسنده:کنت دوماری‌کولمون ؛ مترجم:عبدالوحید ایزدپناه - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 843 - 23 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1373 - 750 ریال - انتخاب
10- ژه‌میکی چوله‌که
نويسنده:عبدالوحید ایزدپناه ؛ مترجم:نظام غفاری ؛ تصويرگر:اسماعیل رضایی - بیریار - دیویی: 8fa9.23 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 50000 ریال - 7 -20-8559-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7