لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (5)
تالیف (17)
ترجمه (0)
تهران (15)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ترانه‌های لری فلک‌الافلاک
شاعر:رمضان پرورده ؛ مقدمه:حمید ایزدپناه - شاپورخواست - دیویی: 8fa9.31 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 9 -050-260-600-978 انتخاب
2- فرهنگ لری
نويسنده:حمید ایزدپناه - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - دیویی: 4fa9.3 - 159 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1363 - 3300 نسخه - 350 ریال - انتخاب
3- آثار باستانی و تاریخی لرستان
نويسنده:حمید ایزدپناه - انجمن آثار و مفاخر فرهنگی - دیویی: 955.52 - 104 صفحه - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1376 - 2000 نسخه - 25000 ریال - انتخاب
4- شاعران در اندوه ایران
به‌اهتمام:حمید ایزدپناه - توس - دیویی: 8fa1.009 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 13500 ریال - 7 -463-315-964 انتخاب
5- مهر سحرخیزان (مجموعه مقالات در نکوداشت استاد ایرج کاظمی)
به‌اهتمام:حمید ایزدپناه ؛ به‌اهتمام:یدالله ستوده - شاپورخواست - دیویی: 955.0044 - 436 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 6 -204-260-600-978 انتخاب
6- فرهنگ لکی
نويسنده:حمید ایزدپناه - اساطیر - دیویی: 4fa9.3 - 306 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 1100 نسخه - 150000 ریال - 0 -491-331-964-978 انتخاب
7- لرستان در گذرگاه زمان و تاریخ
نويسنده:حمید ایزدپناه - اساطیر - دیویی: 955.52 - 264 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 2200 نسخه - 26500 ریال - 6 -283-331-964 انتخاب
8- فرهنگ لری
نويسنده:حمید ایزدپناه - اساطیر - دیویی: 4fa9.3 - 224 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 2200 نسخه - 21000 ریال - 964-331-104-X انتخاب
9- آثار باستانی و تاریخی لرستان
نويسنده:حمید ایزدپناه - انجمن آثار و مفاخر فرهنگی - دیویی: 955.52 - 540 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1376 - 2000 نسخه - 20000 ریال - انتخاب
10- آثار باستانی و تاریخی لرستان
نويسنده:حمید ایزدپناه - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - دیویی: 955.52 - 688 صفحه - (در2جلد ) - وزیری - چاپ 2 سال 1363 - 3300 نسخه - 1500 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2