لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (5)
تالیف (17)
ترجمه (0)
تهران (15)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرهنگ لکی
نويسنده:حمید ایزدپناه - اساطیر - دیویی: 4fa9.3 - 306 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 1100 نسخه - 150000 ریال - 0 -491-331-964-978 انتخاب
2- لرستان در گذرگاه زمان و تاریخ
نويسنده:حمید ایزدپناه - اساطیر - دیویی: 955.52 - 252 صفحه - رقعی (گالینگور) - 53000 ریال - 6 -283-331-964 انتخاب
3- تاریخ جغرافیایی و اجتماعی لرستان: مقدمه‌ای بر آثار باستانی و تاریخی لرستان
نويسنده:حمید ایزدپناه - انجمن آثار و مفاخر فرهنگی - دیویی: 955.52 - 426 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1376 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 7 -02-6278-964 انتخاب
4- آثار باستانی و تاریخی لرستان
نويسنده:حمید ایزدپناه - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - دیویی: 955.52 - 688 صفحه - (در2جلد ) - وزیری - چاپ 2 سال 1363 - 3300 نسخه - 1500 ریال - انتخاب
5- آثار باستانی و تاریخی لرستان
نويسنده:حمید ایزدپناه - انجمن آثار و مفاخر فرهنگی - دیویی: 955.52 - 540 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1376 - 2000 نسخه - 20000 ریال - انتخاب
6- ترانه‌های لری فلک‌الافلاک
شاعر:رمضان پرورده ؛ مقدمه:حمید ایزدپناه - شاپورخواست - دیویی: 8fa9.31 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 9 -050-260-600-978 انتخاب
7- لرستان در گذرگاه زمان و تاریخ
نويسنده:حمید ایزدپناه - اساطیر - دیویی: 955.52 - 264 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 2200 نسخه - 26500 ریال - 6 -283-331-964 انتخاب
8- فرهنگ لری
نويسنده:حمید ایزدپناه - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - دیویی: 4fa9.3 - 159 صفحه - چاپ 1 سال 1363 - 350 ریال - انتخاب
9- شاهنامه لکی
گردآورنده:حمید ایزدپناه - اساطیر - دیویی: 8fa9.31 - 292 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 2200 نسخه - 34000 ریال - 2 -285-331-964 انتخاب
10- فرهنگ لکی
نويسنده:حمید ایزدپناه - جهانگیری - دیویی: 4fa9.3 - 264 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1367 - 3000 نسخه - 1400 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2