لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (4)
تالیف (0)
ترجمه (6)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رویارویی فکری ایران با مدرنیت
نويسنده:فرزین وحدت ؛ مترجم:مهدی حقیقت‌خواه - ققنوس - دیویی: 955.082044 - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 36000 ریال - 7 -459-311-964 انتخاب
2- اخلاق اسلامی و شبح مدرنیته
نويسنده:فرزین وحدت ؛ مترجم:عسگر قهرمانپور - چاپخش - دیویی: 297.48 - 456 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 275000 ریال - 5 -31-6799-600-978 انتخاب
3- رویارویی فکری ایران با مدرنیت
نويسنده:فرزین وحدت ؛ مترجم:مهدی حقیقت‌خواه - ققنوس - دیویی: 955.082044 - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 32000 ریال - 7 -459-311-964 انتخاب
4- رویارویی فکری ایران با مدرنیت
نويسنده:فرزین وحدت ؛ مترجم:مهدی حقیقت‌خواه - ققنوس - دیویی: 955.082044 - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 75000 ریال - 7 -459-311-964 انتخاب
5- رویارویی فکری ایران با مدرنیت
نويسنده:فرزین وحدت ؛ مترجم:مهدی حقیقت‌خواه - ققنوس - دیویی: 955.082044 - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 220000 ریال - 7 -459-311-964 انتخاب
6- رویارویی فکری ایران با مدرنیت
نويسنده:فرزین وحدت ؛ مترجم:مهدی حقیقت‌خواه - ققنوس - دیویی: 955.082044 - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 150000 ریال - 7 -459-311-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1