لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (1)
تالیف (10)
ترجمه (2)
تهران (11)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آموزش همگانی سلامت روان (مجموعه مقالات) ب مناسبت گرامیداشت هفته بهداشت روان 30 - 24 مهر ماه
نويسنده:سهیلا امیدنیا ؛ نويسنده:شهرام خرازیها ؛ نويسنده:معصومه افسری - شاسوسا - دیویی: 362.2 - 60 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 8 -45-5666-600-978 انتخاب
2- راهنمای آموزشی کارکنان سالن‌های آرایشی بانوان در زمینه پیشگیری از سوءمصرف مواد
نويسنده:مجید توکلی ؛ نويسنده:ترمه ترجمان ؛ نويسنده:مریم مهرابی - سپیدبرگ - دیویی: 362.2917 - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 85000 ریال - 0 -16-6793-600-978 انتخاب
3- راهنمای آموزشی کارکنان سالن‌های ورزشی بانوان در زمینه پیش‌گیری از سوء مصرف مواد
نويسنده:علی نیک‌فرجام ؛ نويسنده:مجید توکلی ؛ نويسنده:ترمه ترجمان - سپیدبرگ - دیویی: 362.2917 - 76 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 75000 ریال - 7 -17-6793-600-978 انتخاب
4- گزارش پایان طرح تخمین اندازه جمعیت مصرف‌کنندگان مواد و الکل در کشور در سال 1391
نويسنده:محمدرضا بانشی ؛ نويسنده:ترمه ترجمان ؛ نويسنده:فیروزه جعفری - سپیدبرگ - دیویی: 362.290955 - 38 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 80000 ریال - 7 -20-6793-600-978 انتخاب
5- اختلال هویت جنسی
نويسنده:فیروزه رئیسی ؛ نويسنده:عباسعلی ناصحی - تهران صدا - دیویی: 616.8583 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 20000 ریال - 3 -70-6411-964 انتخاب
6- توزیع جغرافیایی اختلالات روانی، اجتماعی و اعتیاد 1386: نسخه سوء مصرف مواد
نويسنده:علیرضا نوروزی ؛ نويسنده:مسعود احمدزاداصل ؛ نويسنده:محمدباقر صابری‌زفرقندی - سپیدبرگ - دیویی: 362.20955 - 100 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 154000 ریال - 3 -73-7416-964-978 انتخاب
7- توزیع جغرافیایی اختلالات روانی، اجتماعی و اعتیاد 1386: نسخه سلامت روان
نويسنده:احمد حاجی ؛ نويسنده:شهناز باشی ؛ نويسنده:مسعود احمدزاداصل - سپیدبرگ - دیویی: 362.20955 - 132 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 194000 ریال - 6 -72-7416-964-978 انتخاب
8- حمایت‌ها و کمک‌های اولیه روان‌شناختی در حوادث و سوانح
تدوين:عباسعلی ناصحی ؛ تدوين:سیدعباس باقری‌یزدی - موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران - دیویی: 363.24 - 116 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 30000 ریال - 7 -61-2780-964-978 انتخاب
9- گزیده سکسولوژی بالینی
مترجم:محمد عبهری ؛ مترجم:عباسعلی ناصحی ؛ مترجم:سیدطه یحیوی - کتاب ارجمند - دیویی: 616.8583 - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 450000 ریال - 5 -661-200-600-978 انتخاب
10- راهنمای مدیریت وابستگی به مواد در بارداری، زایمان، شیردهی و نوزادی
نويسنده:علیرضا نوروزی ؛ نويسنده:محمدباقر صابری‌زفرقندی ؛ نويسنده:مهسا گیلانی‌پور - سپیدبرگ - دیویی: 362.29082 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 60000 ریال - 1 -77-7416-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2