لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (0)
تالیف (3)
ترجمه (0)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دومین جشنواره عکس کودک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
گردآورنده: کانون‌پرورش‌فکری‌کودک‌و‌نوجوان،واحد‌عکس‌ - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 779.25 - 132 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 40000 ریال - 5 -055-391-964 انتخاب
2- مجموعه عکس‌های سومین جشنواره عکس کودک
به‌اهتمام: کانون‌پرورش‌فکری‌کودک‌و‌نوجوان،واحد‌عکس‌ ؛ زيرنظر:اسماعیل عباسی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 779.25 - 136 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 40000 ریال - 964-391-092-X انتخاب
3- مجموعه عکس‌های نخستین جشنواره عکس کودک
به‌اهتمام: کانون‌پرورش‌فکری‌کودک‌و‌نوجوان،واحد‌عکس‌ ؛ گردآورنده:اسماعیل عباسی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 779.25 - 88 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 25000 ریال - 7 -489-432-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1