لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (3)
تالیف (8)
ترجمه (0)
تهران (8)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مردم‌شناسی جنسیت
نويسنده:امیلیا نرسیسیانس ؛ ويراستار:بهمن نوروززاده‌چگینی - نشر افکار،سازمان میراث فرهنگی کشور - دیویی: 305.2 - 214 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2200 نسخه - 22000 ریال - 0 -62-7858-964 انتخاب
2- مردم‌شناسی تعلیم و تربیت
نويسنده:امیلیا نرسیسیانس - شرکت نشر نقد افکار - دیویی: 370.19 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1100 نسخه - 80000 ریال - 8 -030-228-964-978 انتخاب
3- مردم‌شناسی جنسیت
نويسنده:امیلیا نرسیسیانس ؛ ويراستار:بهمن نوروززاده‌چگینی - شرکت نشر نقد افکار ،سازمان میراث فرهنگی کشور - دیویی: 305.2 - 214 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 550 نسخه - 60000 ریال - 5 -62-7858-964-978 انتخاب
4- مباحثی در دو زبانگی از دیدگاه علوم اجتماعی
نويسنده:امیلیا نرسیسیانس ؛ ويراستار:علیرضا حسن‌زاده - سازمان ‌میراث‌ فرهنگی‌ کشور، پژوهشکده ‌مردم‌شناسی - دیویی: 306.44 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 9 -58-7483-964 انتخاب
5- انسان، نشانه، فرهنگ
نويسنده:امیلیا نرسیسیانس ؛ ويراستار:علیرضا حسن‌زاده - افکار - دیویی: 401.43 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1100 نسخه - 26000 ریال - 964-8910-26-X انتخاب
6- زبان در گستره فرهنگ: مجموعه مقالات انسان‌شناسی زبان‌شناختی
نويسنده:امیلیا نرسیسیانس - افکار جدید - دیویی: 306.44 - 356 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 3 -5-97617-600-978 انتخاب
7- انسان، نشانه، فرهنگ
نويسنده:امیلیا نرسیسیانس ؛ ويراستار:علیرضا حسن‌زاده - افکار - دیویی: 401.43 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 600 نسخه - 55000 ریال - 964-8910-26-X انتخاب
8- زبان در گستره فرهنگ: مجموعه مقالات انسان‌شناسی زبان‌شناختی
نويسنده:امیلیا نرسیسیانس - افکار جدید - دیویی: 306.44 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 200 نسخه - 3 -5-97617-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1