لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(23)
چاپ مجدد (33)
تالیف (19)
ترجمه (37)
تهران (56)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (15)

تعداد یافت شده (56) - تعداد    ركورد در یک صفحه

21- فیلمنامه محله چینی‌ها
نويسنده:رابرت تاون ؛ مترجم:مسعود اوحدی - الست فردا - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2000 نسخه - 11000 ریال - 2 -09-7170-964 انتخاب
22- طبقه‌بندی مفاهیم در ارتباطات
نويسنده:رید بلیک ؛ نويسنده:ادوین هارولدسن ؛ مترجم:مسعود اوحدی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 100 نسخه - 130000 ریال - 9 -133-435-964 انتخاب
23- تلویزیون در جهان
گردآورنده:آنتونی اسمیت ؛ گردآورنده:ریچارد پاترسون ؛ مترجم:مسعود اوحدی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 340 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 1500 نسخه - 55000 ریال - 6 -742-435-964 انتخاب
24- English for the students of media arts II (television, photography, theater)
نويسنده:مسعود اوحدی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 1500 نسخه - 2500 ریال - انتخاب
25- مبانی کارگردانی تئاتر
نويسنده:الکساندر دین ؛ نويسنده:لارنس کارا ؛ مترجم:مسعود اوحدی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 512 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 350000 ریال - 4 -0680-12-964-978 انتخاب
26- برگمان به روایت برگمان
نويسنده:استیگ بیورکمن ؛ نويسنده:تورستن مانس ؛ نويسنده:یوناس سیما - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 346 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 4 -0619-12-964-978 انتخاب
27- English for the students of media arts (II): television, photography, theater
نويسنده:مسعود اوحدی ؛ ويراستار:علی مهران - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 500 نسخه - 30000 ریال - 0 -186-459-964-978 انتخاب
28- English for the students of media arts II (television, photography, theater)
نويسنده:مسعود اوحدی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 150 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 1000 نسخه - 8000 ریال - 0 -186-459-964 انتخاب
29- سینمای ملی و جهانی شدن
نويسنده:شهاب اسفندیاری ؛ مترجم:مسعود اوحدی ؛ ويراستار:سارا نظری - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 348 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 500 نسخه - 250000 ریال - 9 -1068-12-964-978 انتخاب
30- طبقه‌بندی مفاهیم در ارتباطات
نويسنده:رید بلیک ؛ نويسنده:ادوین هارولدسن ؛ مترجم:مسعود اوحدی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 9 -133-435-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 3از 6