لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(23)
چاپ مجدد (33)
تالیف (19)
ترجمه (37)
تهران (56)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (15)

تعداد یافت شده (56) - تعداد    ركورد در یک صفحه

21- English for the students of media arts (II): television, photography, theater
نويسنده:مسعود اوحدی ؛ ويراستار:علی مهران - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 150 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 300 نسخه - 70000 ریال - 0 -186-459-964-978 انتخاب
22- برگمان به روایت برگمان
نويسنده:استیگ بیورکمن ؛ نويسنده:تورستن مانس ؛ نويسنده:یوناس سیما - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 346 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 4 -0619-12-964-978 انتخاب
23- English for the students of media arts (I): cinema
نويسنده:مسعود اوحدی ؛ ويراستار:علی مهران - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1396 - 200 نسخه - 100000 ریال - 7 -0388-02-600-978 انتخاب
24- رسانه‌ها و مدرنیته: نظریه اجتماعی رسانه‌ها
نويسنده:جان‌بروکشایر تامپسون ؛ مترجم:مسعود اوحدی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 364 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 9 -679-435-964 انتخاب
25- طبقه‌بندی مفاهیم در ارتباطات
نويسنده:رید بلیک ؛ نويسنده:ادوین هارولدسن ؛ مترجم:مسعود اوحدی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 9 -133-435-964 انتخاب
26- English for the students of media arts II (television, photography, theater)
نويسنده:مسعود اوحدی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 1500 نسخه - 2500 ریال - انتخاب
27- تلویزیون در جهان
گردآورنده:آنتونی اسمیت ؛ گردآورنده:ریچارد پاترسون ؛ مترجم:مسعود اوحدی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 16000 ریال - 6 -742-435-964 انتخاب
28- کارگردانی فیلم‌های داستانی به روش تک دوربینه
نويسنده:مایک کریسپ ؛ مترجم:مسعود اوحدی - دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی - 218 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1500 نسخه - 40000 ریال - 4 -5055-06-964-978 انتخاب
29- مبانی کارگردانی تئاتر
نويسنده:الکساندر دین ؛ نويسنده:لارنس کارا ؛ مترجم:مسعود اوحدی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 512 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 350000 ریال - 4 -0680-12-964-978 انتخاب
30- English for the students of media arts (I): cinema
نويسنده:مسعود اوحدی ؛ ويراستار:علی مهران - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 200 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - 1500 نسخه - 3500 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 3از 6