لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (1)
تالیف (12)
ترجمه (0)
تهران (12)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دانشنامه دانش‌گستر: آ - اتینگهاوزن
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 862 صفحه - (در18جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - انتخاب
2- عاشقانه‌ها
شاعر:فاطمه آریایی ؛ ويراستار:پیمان اخوان‌توکلی ؛ تدوين:حمیده حجتی - فاطمه آریایی - دیویی: 8fa1.62 - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 60000 ریال - 2 -0154-04-600-978 انتخاب
3- دانشنامه ادب فارسی: ادب فارسی در آناتولی و بالکان
نويسنده:بابک آتشین‌جان ؛ نويسنده:مهبیز اسماعیل‌پور ؛ نويسنده:مزدک انوشه - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - دیویی: 8fa0.3 - 968 صفحه - جلد 6 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 125000 ریال - 8 -665-422-964 انتخاب
4- آینده‌پژوهی در جنگ نرم و سخت: با نگرش به تهدیدات بر علیه ایران
نويسنده:محمدمسعود بهمنی ؛ ويراستار:حمیده حجتی - طلیعه ظهور - دیویی: 355.3434 - 356 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 180000 ریال - 3 -2-94875-600-978 انتخاب
5- دانشنامه ادب فارسی: ادب فارسی در افغانستان
نويسنده:بابک آتشین‌جان ؛ نويسنده:مهبیز اسماعیل‌پور ؛ نويسنده:مزدک انوشه - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - دیویی: 8fa0.3 - 1198 صفحه - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1378 - 9 -141-422-964 انتخاب
6- دانشنامه ادب فارسی: ادب فارسی در آسیای میانه
نويسنده:بابک آتشین‌جان ؛ نويسنده:تبسم آتشین‌جان ؛ نويسنده:مزدک انوشه - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - دیویی: 8fa0.3 - 1046 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 75000 ریال - 5 -417-422-964 انتخاب
7- زنگ تفریح زبان فارسی
نويسنده:بهروز ارژنگ‌پور ؛ ويراستار:حمیده حجتی - کیکاووس - دیویی: 4fa0 - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 4 -05-7840-600-978 انتخاب
8- دانشنامه ادب فارسی: ادب فارسی در شبه قاره (هند، پاکستان، بنگلادش): بخش دوم: ح - ع
نويسنده:بابک آتشین‌جان ؛ نويسنده:مهبیز اسماعیل‌پور ؛ نويسنده:شیدا امیرهدایی - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - دیویی: 8fa0.3 - 940 صفحه - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 200000 ریال - 964-422-048-X انتخاب
9- دل‌ستان
شاعر:علی‌اصغر اسدی‌بالسینی ؛ ويراستار:حمیده حجتی - کیکاووس - دیویی: 8fa1.62 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 120000 ریال - 4 -63-7840-600-978 انتخاب
10- دانشنامه ادب فارسی: ادب فارسی در شبه قاره (هند، پاکستان، بنگلادش): بخش یکم: آ - چ
نويسنده:بابک آتشین‌جان ؛ نويسنده:مهبیز اسماعیل‌پور ؛ نويسنده:شیدا امیرهدایی - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - دیویی: 8fa0.3 - 932 صفحه - جلد 4 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 200000 ریال - 964-422-048-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2