لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(27)
چاپ مجدد (61)
تالیف (22)
ترجمه (66)
تهران (88)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (88) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ایران در سپیده‌دم تاریخ
نويسنده:جورج‌گلن کمرون ؛ مترجم:حسن انوشه - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 955.012 - 250 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1381 - 2000 نسخه - 12000 ریال - 7 -369-445-964 انتخاب
2- تاریخ ایران: از آمدن سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخانان
نويسنده:جان‌اندرو بویل ؛ مترجم:حسن انوشه - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 955.04 - 750 صفحه - جلد 5 - وزیری (گالینگور) - چاپ 6 سال 1385 - 3000 نسخه - 4 -0303-00-964 انتخاب
3- تاریخ ایران کیمبریج: از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان: بخش اول
نويسنده:احسان یارشاطر ؛ نويسنده: بیکرمان ؛ نويسنده:ا. د. ه. بیوار - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 955 - 850 صفحه - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 6 سال 1389 - 2000 نسخه - 120000 ریال - 6 -0023-00-964-978 انتخاب
4- فرهنگ زندگی‌نامه‌ها
ويراستار:سیروس مهدوی ؛ زيرنظر:حسن انوشه ؛ زيرنظر:عباس جلالی - مرکز نشر فرهنگی رجاء - دیویی: 030 - 856 صفحه - 4000 نسخه - 12000 ریال - انتخاب
5- نوریه آسمانی: سیره و سنت فاطمه زهرا (ع)
نويسنده:علی مسجدجامعی ؛ ويراستار:حسن انوشه ؛ ويراستار:مرتضی میرعلی‌فرد - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - دیویی: 297.973 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 2000 نسخه - 10000 ریال - 0 -512-422-964 انتخاب
6- دانشنامه ادب فارسی: ادب فارسی در آناتولی و بالکان
نويسنده:بابک آتشین‌جان ؛ نويسنده:مهبیز اسماعیل‌پور ؛ نويسنده:مزدک انوشه - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - دیویی: 8fa0.3 - 968 صفحه - جلد 6 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 125000 ریال - 8 -665-422-964 انتخاب
7- تاریخ تمدن: عصر ولتر
نويسنده:ویلیام‌جیمز دورانت ؛ نويسنده:آریل دورانت ؛ مترجم:سهیل آذری - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 909 - 1188 صفحه - جلد 9 - وزیری (گالینگور) - چاپ 11 سال 1385 - 1000 نسخه - 3 -231-445-964 انتخاب
8- تاریخ ایران کیمبریج: از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان: بخش اول
گردآورنده:احسان یارشاطر ؛ نويسنده: بیکرمان ؛ نويسنده:ا. د. ه. بیوار - امیرکبیر - دیویی: 955 - 850 صفحه - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1389 - 2000 نسخه - 100000 ریال - 6 -0391-00-964-978 انتخاب
9- تاریخ تمدن: عصر ولتر
نويسنده:ویلیام‌جیمز دورانت ؛ نويسنده:آریل دورانت ؛ مترجم:سهیل آذری - سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی - دیویی: 909 - 1182 صفحه - چاپ 2 سال 1370 - 10000 نسخه - 6500 ریال - انتخاب
10- تاریخ تمدن: عصر ولتر
نويسنده:ویلیام‌جیمز دورانت ؛ نويسنده:آریل دورانت ؛ مترجم:سهیل آذری - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 909 - 1102 صفحه - (در11جلد ) - جلد 9 - وزیری (گالینگور) - چاپ 9 سال 1383 - 3000 نسخه - 3 -231-445-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9