لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(27)
چاپ مجدد (61)
تالیف (22)
ترجمه (66)
تهران (88)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (88) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ایران و تمدن ایرانی
نويسنده:کلمان هوار ؛ مترجم:حسن انوشه - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 955.01 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 20000 ریال - 8 -0198-00-964 انتخاب
2- تاریخ ایران کمبریج: از آمدن سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخانان
نويسنده:کلیفوردادموند بازورث ؛ نويسنده:آن‌کاترین‌سواین‌فورد لمتون ؛ نويسنده:جان‌اندرو بویل - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 955 - 752 صفحه - جلد 5 - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1388 - 85000 ریال - 9 -0303-00-964-978 انتخاب
3- تاریخ غزنویان
نويسنده:کلیفوردادموند بازورث ؛ مترجم:حسن انوشه - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 955 - 523 صفحه - (در1جلد ) - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1373 - 8000 ریال - انتخاب
4- نوریه آسمانی: سیره و سنت فاطمه زهرا (ع)
نويسنده:علی مسجدجامعی ؛ ويراستار:حسن انوشه ؛ ويراستار:مرتضی میرعلی‌فرد - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - دیویی: 297.973 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 10000 ریال - 0 -512-422-964 انتخاب
5- تاریخ ایران کیمبریج: از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان: بخش اول
نويسنده:احسان یارشاطر ؛ نويسنده: بیکرمان ؛ نويسنده:ا. د. ه. بیوار - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 955 - 850 صفحه - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 6 سال 1389 - 120000 ریال - 6 -0023-00-964-978 انتخاب
6- تاریخ تمدن: عصر ولتر
نويسنده:ویلیام‌جیمز دورانت ؛ نويسنده:آریل دورانت ؛ مترجم:سهیل آذری - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 909 - 1102 صفحه - (در11جلد ) - جلد 9 - وزیری (گالینگور) - چاپ 9 سال 1383 - 3 -231-445-964 انتخاب
7- تاریخ ایران: از آمدن سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخانان
نويسنده:جان‌اندرو بویل ؛ مترجم:حسن انوشه - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 955.04 - 750 صفحه - جلد 5 - وزیری (گالینگور) - چاپ 6 سال 1385 - 4 -0303-00-964 انتخاب
8- سرزمین و مردم زامبیا
نويسنده:الیزابت درسنگ ؛ مترجم:حسن انوشه - وزارت فرهنگ و آموزش عالی، علمی و فرهنگی - دیویی: 960 - 250 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1367 - 890 ریال - انتخاب
9- دانشنامه ادب فارسی: آسیای مرکزی
نويسنده:حسن انوشه - دانشنامه - دیویی: 8fa0.3 - 1012 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1375 - 53000 ریال - 7 -0-90403-964 انتخاب
10- تاریخ غزنویان (جلد اول و دوم)
نويسنده:کلیفوردادموند بازورث ؛ مترجم:حسن انوشه - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 955.05 - 524 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1378 - 19000 ریال - 8 -0301-00-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9