لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (17)
تالیف (18)
ترجمه (3)
تهران (21)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (16)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زیست‌شناسی: دوره‌ی پیش‌دانشگاهی رشته‌ی علوم تجربی
نويسنده:محمد کرام‌الدینی ؛ نويسنده:بهروز شاهسون‌بهبودی ؛ نويسنده:وحید نیکنام - مدرسه - دیویی: 574.076 - 332 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1384 - 23000 ریال - 8 -729-385-964 انتخاب
2- زیست‌شناسی: دوره‌ی پیش‌دانشگاهی رشته‌ی علوم تجربی
نويسنده:محمد کرام‌الدینی ؛ نويسنده:بهروز شاهسون‌بهبودی ؛ نويسنده:وحید نیکنام - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 574.076 - 330 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1386 - 29000 ریال - 5 -729-385-964-978 انتخاب
3- واژه‌نامه زیست‌شناسی
نويسنده:حسن ابراهیم‌زاده ؛ زيرنظر:طیبه رجبیان ؛ زيرنظر:وحید نیکنام - علوی - دیویی: 574.03 - 694 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 50000 ریال - 2 -999-310-964 انتخاب
4- زیست‌شناسی دوره پیش‌دانشگاهی رشته علوم تجربی
نويسنده:محمد کرام‌الدینی ؛ نويسنده:بهروز شاهسون‌بهبودی ؛ نويسنده:وحید نیکنام - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 574.076 - 294 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 21 سال 1392 - 130000 ریال - 0 -0481-08-964-978 انتخاب
5- زیست‌شناسی دوره پیش‌دانشگاهی رشته علوم تجربی
نويسنده:محمد کرام‌الدینی ؛ نويسنده:بهروز شاهسون‌بهبودی ؛ نويسنده:وحید نیکنام - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 574.076 - 292 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 22 سال 1394 - 150000 ریال - 0 -0481-08-964-978 انتخاب
6- زیست‌شناسی: دوره‌ی پیش‌دانشگاهی رشته‌ی علوم تجربی
نويسنده:محمد کرام‌الدینی ؛ نويسنده:بهروز شاهسون‌بهبودی ؛ نويسنده:وحید نیکنام - مدرسه - دیویی: 574.076 - 332 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1385 - 25000 ریال - 8 -729-385-964 انتخاب
7- دانشنامه دانش‌گستر: آ - اتینگهاوزن
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 862 صفحه - (در18جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - انتخاب
8- زیست‌شناسی با رویکرد مولکولی
مترجم:سیدعلی آل‌محمد ؛ مترجم:منیژه رحمانی ؛ مترجم:علیرضا ساری - موسسه فرهنگی فاطمی - دیویی: 574.87 - 420 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 149000 ریال - 0 -551-318-964-978 انتخاب
9- زیست‌شناسی با رویکرد مولکولی
مترجم:سیدعلی آل‌محمد ؛ مترجم:منیژه رحمانی ؛ مترجم:علیرضا ساری - موسسه فرهنگی فاطمی - دیویی: 574.87 - 576 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 179000 ریال - 2 -544-318-964-978 انتخاب
10- زیست‌شناسی با رویکرد مولکولی
مترجم:سیدعلی آل‌محمد ؛ مترجم:منیژه رحمانی ؛ مترجم:علیرضا ساری - موسسه فرهنگی فاطمی - دیویی: 574.87 - 576 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 550000 ریال - 2 -544-318-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3