لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (17)
تالیف (18)
ترجمه (3)
تهران (21)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (16)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زیست‌شناسی: دوره‌ی پیش‌دانشگاهی رشته‌ی علوم تجربی
نويسنده:محمد کرام‌الدینی ؛ نويسنده:بهروز شاهسون‌بهبودی ؛ نويسنده:وحید نیکنام - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 574.076 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1389 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 5 -729-385-964-978 انتخاب
2- زیست‌شناسی با رویکرد مولکولی
مترجم:سیدعلی آل‌محمد ؛ مترجم:منیژه رحمانی ؛ مترجم:علیرضا ساری - موسسه فرهنگی فاطمی - دیویی: 574.87 - 420 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 149000 ریال - 0 -551-318-964-978 انتخاب
3- زیست‌شناسی دوره پیش‌دانشگاهی رشته علوم تجربی
نويسنده:محمد کرام‌الدینی ؛ نويسنده:بهروز شاهسون‌بهبودی ؛ نويسنده:وحید نیکنام - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 574.076 - 292 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 22 سال 1394 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 0 -0481-08-964-978 انتخاب
4- دانشنامه دانش‌گستر: آ - اتینگهاوزن
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 862 صفحه - (در18جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 3500 نسخه - انتخاب
5- زیست‌شناسی: دوره‌ی پیش‌دانشگاهی رشته‌ی علوم تجربی
نويسنده:محمد کرام‌الدینی ؛ نويسنده:بهروز شاهسون‌بهبودی ؛ نويسنده:وحید نیکنام - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 574.076 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 17 سال 1389 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 5 -729-385-964-978 انتخاب
6- زیست‌شناسی دوره پیش‌دانشگاهی رشته علوم تجربی
نويسنده:محمد کرام‌الدینی ؛ نويسنده:بهروز شاهسون‌بهبودی ؛ نويسنده:وحید نیکنام - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 574.076 - 294 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 19 سال 1391 - 10000 نسخه - 120000 ریال - 0 -0481-08-964-978 انتخاب
7- زیست‌شناسی: دوره‌ی پیش‌دانشگاهی رشته‌ی علوم تجربی
نويسنده:محمد کرام‌الدینی ؛ نويسنده:بهروز شاهسون‌بهبودی ؛ نويسنده:وحید نیکنام - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 574.076 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 16 سال 1389 - 5000 نسخه - 40000 ریال - 5 -729-385-964-978 انتخاب
8- زیست‌شناسی با رویکرد مولکولی
مترجم:سیدعلی آل‌محمد ؛ مترجم:منیژه رحمانی ؛ مترجم:علیرضا ساری - موسسه فرهنگی فاطمی - دیویی: 574.87 - 576 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2500 نسخه - 179000 ریال - 2 -544-318-964-978 انتخاب
9- زیست‌شناسی: دوره‌ی پیش‌دانشگاهی رشته‌ی علوم تجربی
نويسنده:محمد کرام‌الدینی ؛ نويسنده:بهروز شاهسون‌بهبودی ؛ نويسنده:وحید نیکنام - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 574.076 - 326 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1388 - 7000 نسخه - 39000 ریال - 5 -729-385-964-978 انتخاب
10- زیست‌شناسی دوره‌ی پیش‌دانشگاهی رشته‌ی علوم تجربی
نويسنده:محمد کرام‌الدینی ؛ نويسنده:بهروز شاهسون‌بهبودی ؛ نويسنده:وحید نیکنام - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 574.076 - 324 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 18 سال 1390 - 10000 نسخه - 70000 ریال - 5 -729-385-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3